Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 13 stycznia 2022

Honorowy Ambasador Miasta Leszna

dr András István

Po raz pierwszy we współczesnej historii miasta, Prezydent Leszna wręczy podczas sesji Rady Miejskiej Leszna dn. 17 stycznia 2022 specjalne wyróżnienie. Honorowy Ambasador Miasta Leszna to tytuł, który będzie trafiał do osób szczególnie zaangażowanych w budowanie trwałych i wartościowych relacji służących promowaniu naszego miasta i budowania jego pozytywnego wizerunku.

Wzajemna współpraca pomiędzy dwoma ośrodkami akademickimi – Lesznem i Dunaújváros z pewnością wpisuje się w tę szczytną ideę, dlatego odbiorcą ww. wyróżnienia będzie Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Dunaújváros, pan Profesor Dr habil. András István.

  • Udział JM Rektora w nawiązaniu współpracy miast - począwszy od 2012 roku JM Rektor dr. hab. András István brał czynny udział w poszukiwaniu nowych płaszczyzn współpracy nie tylko pomiędzy uczelniami z Leszna i Dunaújváros. To właśnie jego ogromne zaangażowanie i upór doprowadziło do wizyt samorządowców czy przedsiębiorców obu miast. Efektem tych starań było podpisanie w 2017 roku listu intencyjnego, a 23 marca 2019 r. w dniu przyjaźni polsko-węgierskiej oficjalnej umowę o współpracy.
  • Wkład w nawiązanie współpracy na niwie sportowej - JM Rektor jako pasjonat sportu i działacz klubu futsalowego Dunafeer Due Renalpin FC Dunaújváros miał udział w podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy klubami AZS i futsalowymi z Leszna i Dunaújváros. Ponadto wspierał m.in. organizację meczu niepodległości 17 stycznia 2018 r. rozegranego w leszczyńskiej hali trapez, czy zapewnienie odpowiednich warunków w czasie obozu przygotowawczego piłkarzy Futsal Leszno przez pierwszym sezonem w Futsal Ekstraklasie - Dunaújváros, sierpień 2019 r.
  • Wspieranie Polonii mieszkającej w komitacie Fejér - dr. hab. András István i uniwersytet, którego działalnością kieruje od lat współpracuje z organizacjami polonijnymi w Dunaújváros. Dzięki tej kooperacji powstała m.in. "polska półka" - dedykowana część księgozbioru biblioteki w języku polskim, czy szereg wydarzeń promujących polską kulturę i historię. Ponadto warto podkreślić, że dr. hab. András István wspierał również inicjatywę budowy pomnika św. Jana Pawła II w Dunaújváros.
  • Działanie na rzecz wymiany akademickiej. Uniwersytet w Dunaújváros jest od 2011 r. strategicznym partnerem międzynarodowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. To właśnie uczelnia kierowana przez dr. hab. Andrása Istvána gościła największą ilość studentów i pracowników spośród wszystkich 27 instytucji partnerskich z jakimi współpracuje PWSZ Leszno. Wykładowcy, czy studenci zawsze mogli liczyć na bardzo dobre warunki zakwaterowania, interesujący program pobytu, czy indywidualne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, czy wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych.

fot. https://dunaujvaros.com/

 

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk