Graficzny nagłówek podstrony

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027, czyli najważniejszy dokument stanowiący drogowskaz dla wszystkich działań rewitalizacyjnych, uchwalony został przez Radę Miejską Leszna w październiku 2017. Jego opracowanie poprzedzone zostało: wyznaczeniem na terenie Miasta Leszna obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, a także szerokimi konsultacjami społecznymi w różnorodnych formach – spacerów studyjnych, spotkań, debat itp.

Więcej informacji włącznie z treścią dokumentu znajduje się tutaj

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk