Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 16 października 2019

Depresja i samobójstwa – problemy współczesnej cywilizacji

Zdjęcie, Depresja i samobójstwa – problemy współczesnej cywilizacji

Wiedza uzyskana od wybitnych specjalistów w Polsce to najważniejsze co wynieśli uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego pod nazwą „Wpływ zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne”. Organizatorem wydarzenia było miasto Leszno.

Konferencja odbyła się w siedzibie Teatru Miejskiego, którego główna sala zapełniła się do ostatniego miejsca. W wykładach i panelach dyskusyjnych uczestniczyli m.in. nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i policjanci.

- Tydzień przed konferencją mieliśmy nadkomplet uczestników, co świadczy o ważności wyboru tematyki konferencji - mówił wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Przypomniał, że 4 lata wcześniej Leszno zorganizowało konferencję na temat przeciwdziałania samobójstwom, w 2018 roku tematyka dotyczyła dopalaczy.

- Nie byłoby tej konferencji bez wybitnych prelegentów i tak dużego zainteresowania, co utwierdza nas w przekonaniu, że warto takie konferencje organizować - kontynuował P. Jóźwiak.

- Chodzi o wymianę informacji i zdobycie wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana w życiu zawodowym nas samorządowców, dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli, psychologów, prawników czy funkcjonariuszy policji. Płaszczyzn, na których się spotykamy i problemów, z którymi się stykamy związanymi ze zdrowiem psychicznym jest bardzo dużo - dodał wiceprezydent i wyraził nadzieję, że wiedza przyda się w ratowaniu ludzkiego życia. - Kto uratował jedno życia, ratuje cały świat.

Tematyka konferencji była zróżnicowana. Mowa była m.in. depresji, która jest określana chorobą cywilizacyjną.

- W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił 30-procentowy wzrost osób, które leczą się z powodu depresji. W Polsce w 2017 roku leki przeciwdepresyjne codziennie przyjmowało 1.700.000 dorosłych Polaków, w 2018 roku o 200.000 więcej - mówił prof. dr hab. Piotr Gałecki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krajowy Konsultant ds. Psychiatrii.

Interesujące było wystąpienie prof. dr hab. Adama Czabańskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przekazał dane, z których wynika, że w latach 2009-2018 samobójstwa w Polsce popełniło 58.721 osób. Niestety wzrasta liczba samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży.

- Samobójstwa w Polsce są udziałem przede wszystkim mężczyzn, najbardziej zagrożeni są ci w wieku 35-64 lata, to często osoby bezrobotne czy pracujące w rolnictwie, mieszkające w mniejszych ośrodkach miejskich lub na wsi. Pojawia się także problem używek i rozpadu rodziny. Taki jest profil samobójcy - mówił prof. A. Czabański. - W Polsce na jedno samobójstwo kobiety przypada ponad 6 samobójstw mężczyzn.

Miasto Leszno chciałoby w 2020 roku przygotować publikację, która będzie pokłosiem ogólnopolskiej konferencji na temat zdrowia psychicznego z wykładami prelegentów.

Patronat nad konferencją sprawowali prezydent Leszna Łukasz Borowiak, rektor Uniwersytetu SWPS Roman Cieślak oraz Wielkopolska Izba Lekarska.

Komitet naukowy tworzyli prof. dr hab. Teresa Gardocka z Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Piotr Gałecki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Jarosław Michałowski z Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Piotr Herbowski z Uniwersytetu SWPS.       

Autor: jrs

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-16 08:48:14
0 Koszyk