Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 24 kwietnia 2019

Ciepłownia przed ważnymi decyzjami

Zdjęcie, Ciepłownia przed ważnymi decyzjami

Ciepłownię, tę tradycyjną na węgiel i tę nowoczesną na gaz, pokazał radnym Dariusz Bartosik, zastępca kierownika Działu Eksploatacji, odpowiedzialny za produkcję, przesył i dystrybucję energii.

Obiekt dysponuje trzema kotłami energetycznymi spalającymi węgiel. W szczytowym zapotrzebowaniu dostarcza miastu 60 megawatów energii cieplnej. Latem wszystkie kotły węglowe są wyłączone, a ciepło na potrzeby ciepłej wody w mieszkaniach pochodzi z bloku kogeneracyjnego. Ten zespół energetyczny, dla którego paliwem jest gaz, wytwarza 7,4 megawata energii elektrycznej, sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej i 6,7 MW energii cieplnej kierowanej do sieci ciepłowniczej. W tym nowoczesnym systemie, ciepło jest odpadem powstającym przy produkcji energii elektrycznej, odpadem w całości wykorzystywanym.

Tak zwane konkluzje BAT zmuszają wszystkie europejskie firmy energetyczne do zdecydowanego ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Graniczną datą jest w tym wypadku początek 2023 roku. Kto nie zmniejszy emisji do wymaganych norm, będzie płacił ogromne kary.

Leszczyński MPEC od dwóch lat rozważa różne koncepcje inwestycji ograniczających emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów spalinowych. Aby to osiągnąć, należy radykalnie ograniczyć spalanie węgla.

Czym zastąpić węgiel?

Poważnie rozważane są dwa rodzaje paliwa. Jedno, to tak zwane RDF-y, czyli paliwo alternatywne pochodzące z frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Drugie to biomasa, której w Polsce jest stosunkowo dużo. Modna dziś energia ze słońca, wytwarzana w ogniwach fotowoltaicznych, będzie uzupełnieniem tzw mikstu energetycznego. Zastosowanie takiego zestawu paliw pozwoli MPEC-owi osignąć status Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, co jest bardzo ważne jak chodzi o możliwość korzystania w przyszłości ze środków na modernizację systemu ciepłowniczego Leszna.

Wynajęto profesjonalną firmę, która dokona analizy obydwóch koncepcji. Już teraz jednak wiadomo, że każda z nich oznacza inwestycje liczone w dziesiątki milionów złotych. A MPEC jest spółką pracującą praktycznie bez zysku. W ubiegłym roku wynik finansowy był na poziomie 39.000 złotych. Należy więc szukać źródła finansowania tych wielkich inwestycji.

Spalanie paliwa jakim jest RDF, to technologia dla której jest mało przykładów stosowania na skalę przemysłową w Polsce. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do profesjonalnego procesu oceny tego rozwiązania poprzez specjalistyczna firmę.

Analiza, na podstawie której będą podejmowane decyzje ma być gotowa za dwa miesiące.

Na decyzje, szukanie pieniędzy, zaprojektowanie i zbudowanie nowych źródeł ciepła mamy zaledwie 3,5 roku.              

Autor: a

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-04-24 09:07:36
0 Koszyk