Badanie kontrolne

Dodano 2021-11-15 07:54:42 W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera można zweryfikować na stronie www.spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl.