Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 02 września 2020

2 mln 300 tys. do rozdysponowania przez mieszkańców

Zdjęcie, 2 mln 300 tys. do rozdysponowania przez mieszkańców

Przez trzy tygodnie, począwszy od 2 września zostanie przeprowadzone elektroniczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2021. Wśród piętnastu projektów, które zostały pozytywnie zakwalifikowane, co najmniej sześć zostanie zrealizowanych. W głosowaniu może brać udział każda osoba zamieszkała na terenie Miasta Leszna, w tym osoby niepełnoletnie.

Do edycji 2021 zgłoszono osiemnaście projektów, jednak w drodze weryfikacji przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, trzy z nich okazały się niezgodne z regulaminem. Pozostałe projekty poddane pod głosowanie dotyczą takich tematów jak sport, rekreacja, mała architektura, zdrowie oraz transport i infrastruktura.

Głosowanie odbywać się będzie na dedykowanej stronie w prosty i intuicyjny sposób:

  1. Wejdź na stronę www.budzetobywatelski.leszno.pl
  2. Kliknij w banner „GŁOSOWANIE” widocznym pod zegarem odliczającym czas do jego zakończenia
  3. Należy wybrać projekt(y) - w celu poprawnego oddania głosu należy wybrać minimum 1 a maksymalnie 2 projekty z poddanych pod głosowanie (z każdej kategorii możliwe jest wybranie tylko jednego projektu). Głosowanie jest trybem jednorazowym, nie można zagłosować na projekt mały, a po chwili na projekt duży.
  4. W celu weryfikacji osoby głosującej należy podać swoje imię, nazwisko, miejscowość, adres zamieszkania, nr domu, nr lokalu (jeśli występuje), imię matki, płeć i wiek (opcjonalne – na potrzeby danych statystycznych)
  5. Zaakceptować treść oświadczenia
  6. Kliknąć przycisk „Głosuj’

W przypadku pytań lub problemów z głosowaniem, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta Leszna – tel. (65) 529 81 07 w godz. 7.30-15.30, budzetobywatelski@leszno.pl 

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/364/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.07.2020r. na edycję 2021 budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę 2.300.000,00 zł, w tym na małe projekty pulę 900.000,00 zł (są to zadania o wartości od 10.000,01 zł do 200.000,00 zł) oraz na duże projekt pulę 1.400.000,00 zł (są to zadania o wartości od 200.000,01 do 700.000,00 zł). W uchwale jednocześnie zastrzeżono, że jeżeli ogólna wartość projektów wyłonionych przez „Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna”, w ramach środków określonych powyżej, byłaby niższa niż 2.275.697,99 zł, to kwota puli budżetu obywatelskiego ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą równowartość środków koniecznych do realizacji kolejnego małego projektu wyłonionego zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Etap głosowania zakończy się 23 września, zaś ogłoszenie wyników nastąpi do końca miesiąca. Aktualne informacje publikowane są na profilu społecznościowym www.facebook.com/budzetobywatelskimiastaleszna 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-02 15:26:06
0 Koszyk