Edycja 2020 - wyniki dla miasta Leszna

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Leszno zajęło siódme miejsce w drugiej edycji rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. Wesprzeć mogli ją wszyscy rowerowi pasjonaci, którzy korzystali z aplikacji na smartfonach.

Wrzesień był szczególny dla wszystkich miłośników "dwóch kółek". Do sportowej zabawy i rywalizacji o tytuł "Rowerowej Stolicy Polski" przyłączyły się 44 miasta prezydenckie, prawie dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji. Wszystkie wysoko cenią sobie ideę zrównoważonego transportu.

Łącznie wszyscy użytkownicy zarejestrowani w rywalizacji o tytuł RSP przejechali 3.725.874 km (którzy odbyli ponad 200 tysięcy treningach), z czego użytkownicy kręcący km dla Leszna – 109.873 km. Jest to siódmy wynik w Polsce, jeśli chodzi o liczbę pokonanych kilometrów. Łącznie aplikację zainstalowanych miało 25.474 użytkowników, lecz aktywnie z niech korzystało 62 procent. W przypadku osób, które wybrały Leszno było to kolejno – 1000 użytkowników i 631 aktywnych (tj. 63%).

W celu wyrównania szans organizator rywalizacji – Miasto Bydgoszcz – zastosował specjalny przelicznik. W przypadku naszego miasta 1 pkt oznaczał 63,774 km przejechanych kilometrów. Ostatecznie po miesięcznej rywalizacji przechodni Puchar pozostał w Nowej Soli, która zwyciężyła drugi raz z rzędu (9355 pkt) a nasze miasto uplasowało się na siódmej pozycji (1722 pkt).  Ranking miast dostępny jest na stronie www.rowerowastolicapolski.pl/ranking_miast

Zgodnie z zapisami regulaminu za aktywne włączenie się w sportową rywalizację trzech najlepszych mężczyzn i kobiet w rywalizacji lokalnej zostaną nagrodzeni:

 • Najlepsi rowerzyści:
    Jerzy N. – 2515,61 km dla Leszna
    Mariusz B.– 2046,29 km dla Leszna
    Lucjan B. – 1847,20 km dla Leszna

 • Najlepsze rowerzystki:  
    Anna S. – 2075,21 km dla Leszna
    Małgorzata K. - 1243,24 km dla Leszna
    Renata L. - 1017,67 km dla Leszna

W ramach lokalnej zabawy „Rowerowej Stolicy Polski” przez cały wrzesień można było walczyć o U-kształtne stojaki rowerowe dla trzech najlepszych publicznych leszczyńskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo w celu promocji ruchu rowerowego zwycięskie placówki w powyższych kategoriach otrzymają dla swoich uczniów bidony. Wynik uzyskiwano według przelicznika: suma przejechanych kilometrów dla danej placówki / ilość dzieci (młodzieży) w danej placówce. Wygrały te placówki z najwyższym wskaźnikiem.

 •  Publiczne leszczyńskie przedszkola:
Placówka Ilość km Przelicznik Zajęte miejsce
Przedszkole Miejskie nr 3 - - -
Przedszkole Miejskie nr 4 31,25 0,47 3
Przedszkole Miejskie nr 5 16,23 0,17 6
Przedszkole Miejskie nr 6 - - -
Przedszkole Miejskie nr 7 - - -
Przedszkole Miejskie nr 8 - - -
Przedszkole Miejskie nr 10 50,46 0,40 4
Przedszkole Miejskie nr 11 - - -
Przedszkole Miejskie nr 12 - - -
Przedszkole Miejskie nr 13 75,74 0,61 2
Przedszkole Miejskie nr 15 - - -
Przedszkole Miejskie nr 18 - - -
Przedszkole Miejskie nr 19 - - -
Przedszkole Miejskie nr 20 31,96 0,27 5
Przedszkole Miejskie nr 21 - - -
Oddział Przedszkolny SP 9 264,52 20,35 1
 • Publiczne leszczyńskie szkoły podstawowe:
Placówka Ilość km Przelicznik Zajęte miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 - 0,00 10
Szkoła Podstawowa nr 2 3816 15,08 1
Szkoła Podstawowa nr 3 1196,53 4,57 5
Szkoła Podstawowa nr 4 1696,37 5,35 4
Szkoła Podstawowa nr 5 347,74 0,55 6
Szkoła Podstawowa nr 7 226,72 0,24 8
Szkoła Podstawowa nr 9 11727,25 13,06 2
Szkoła Podstawowa nr 10 4,4 0,01 9
Szkoła Podstawowa nr 12 254,67 0,33 7
Szkoła Podstawowa nr 13 7599,82 9,48 3
 • Publiczne leszczyńskie szkoły ponadpodstawowe:
Placówka Ilość km Przelicznik Zajęte miejsce
I Liceum Ogólnokształcące 700,07 0,95 4
II Liceum Ogólnokształcące 90,89 0,12 6
III Liceum Ogólnokształcące 0 0,00 8
Zespół Szkół Ekonomicznych 4738,37 4,26 3
Zespół Szkół Elektroniczno
-Telekomunikacyjnych
14727,96 28,60 1
Zespół Szkół nr 4 9044,88 8,91 2
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych 393,38 0,64 5
Zespół Szkół Technicznych - CKZiU 74,26 0,10 7
Zespół Szkół Specjalnych - 0,00 8

Warto dodać, że od 2019 roku rywalizacja w ramach RSP zastąpiła „Rowerowy Konkurs dla Szkół” organizowany przez redakcję Gazety ABC i portal Leszno24.pl oraz Barbarę Mroczkowską, Radną Rady Miejskiej Leszna. Jednak cel i nagroda pozostały bez zmian - zachęcenie uczniów i nauczycieli do przyjeżdżania do szkół rowerami, a rodziców do brania z nich przykładu. Jednakże w celu zachowania tradycji, Radna Barbara Mroczkowska zdecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej dla najlepszej szkoły podstawowej – jest nią stacja naprawy rowerów Ibombo, która zostanie zamontowana przy drodze dla rowerów na ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie).

Zachęcaliśmy także lokalne redakcje prasowe do aktywnego uczestnictwa w zabawie i kręcenia kilometrów nie tylko dla Miasta Leszna, ale także dla swojej redakcji. Najaktywniejszy uczestnik z największą ilością pokonanych kilometrów otrzymał tytuł „Rowerowego dziennikarza regionu 2020”. W tej rywalizacji mogli brać udział tylko pracownicy redakcji bądź osoby z nią współpracujące, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez redakcję. Tytuł  zdobyła redaktorka Telewizji Leszno.

Informujemy, że w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym nagrody zostaną przekazane indywidualnie.

Dziękujemy za udział w rowerowej zabawie. W razie sugestii dotyczących polepszania aplikacji prosimy o kontakt – pmoryson@leszno.pl