Projekty małe

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO MAŁE (10.000,01-150.000,00 zł):

NUMER: 2
Nazwa projektu: BEZPIECZNE ZATORZE. Budowa przejścia pieszego z ulicy REJA do ulicy SZYBOWNIKÓW i wymiana zdewastowanego chodnika na ulicy Piastowskiej przy SP 9.
Szacunkowy koszt: 146.860,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Reja do ul. Szybowników (budowa chodnika), ul. Piastowska (wymiana chodników)

OPIS: Projekt zakłada wybudowanie nowego chodnika z kostki betonowej od ulicy Reja do ulicy Szybowników o szerokości 1,5 m oraz wymianę chodnika przy budynku ZHP. Przebudowa chodników na ulicy Piastowskiej zakłada wymianę chodnika po stronie przeciwnej do szkoły razem z krawężnikami, natomiast po stronie szkoły bez wymiany krawężników. Lokalizacja i wycena w załączniku.

UZASADNIENIE: Wybudowanie nowego chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Odcinek stanowi istotny łącznik mieszkańców tej części Zatorza z centrum miasta i do węzłów komunikacji zbiorowej. Obecny brak chodnika nie pozwalał na samodzielne przejścia dzieci i młodzieży.. Również młodzież uczęszczająca na zbiórki harcerskie przeważnie będzie miała większy komfort bezpieczeństwa. Wymiana chodników po obu stronach ulicy Piastowskiej również znacząco wpłynie na bezpieczeństwo dzieci. Dotychczasowy chodnik jest w katastrofalnym stanie i wymaga natychmiastowej wymiany.

 

NUMER: 4
Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego dla dzieci.
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Gabriela Narutowicza 57 (teren boiska przyszkolnego)

OPIS: Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. Projektowane boisko posiadać będzie powierzchnię 608 m2. Nawierzchnię stanowić będzie multifunkcyjna trawa syntetyczna o wysokości ok. 22 mm zasypana piaskiem kwarcowym. Wyposażone będzie w dwa kosze stalowe ocynkowane do koszykówki oraz demontowalne aluminiowe słupki do siatkówki.

UZASADNIENIE: Wybudowany obiekt będzie dostępny dla ogółu dzieci i młodzieży, a korzystanie będzie z niego bezpłatne. Zgłaszany projekt ma na celu uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez dzieci i młodzież z terenu Podwale i Śródmieście.

 

NUMER: 5
Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna
Szacunkowy koszt: 134.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Miejsca parkingowe (około 20 miejsc) prostopadłe w pasie drogowym ul. Tadeusza Rejtana graniczącym z Ciesiółka Auto Group, lasek graniczący ze Szkołą Podstawową nr 13

OPIS: Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Tadeusza Rejtana oraz budowę zamkniętego wybiegu dla psów w rejonie lasku u zbiegu ul. Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana w pobliżu istniejącego boiska i kortów.

UZASADNIENIE: Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w rejonie, gdzie odczuwa się ich znaczący brak. Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną zlikwidowane "dzikie" postoje samochodów, które często wpływają na ograniczenie widoczności drogi. Właściwie zagospodarowany teren wpłynie również korzystnie na komfort życia mieszkańców jak i przyczyni się do pozytywnego wizerunku miasta. Projekt zakłada również stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów w rejonie lasku, dla którego została opracowana koncepcja zagospodarowania jako park miejski. Miejsce, w którym właściciele czworonogów będą mogli bezpiecznie wyprowadzać swoje psy z pewnością wpłynie na komfort mieszkańców. Teren ten stanie się miejscem spotkań mieszkańców, którzy będą mogli wspólnie dzielić się swoimi zainteresowaniami jak i umilać czas na zabawie ze swoimi pupilami. Zostanie również poprawione bezpieczeństwo tej części mieszkańców, którzy obawiają się teraz bezpośrednich spotkań z czworonogami.

  

NUMER: 8
Nazwa projektu: Mobilna trybuna
Szacunkowy koszt: 138.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (teren przy boiskach szkolnych)

OPIS: Mobilna trybuna przy boiskach do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy III LO w Lesznie

UZASADNIENIE: III LO w Lesznie posiada bazę sportową, która służy zarówno młodzieży szkolnej jak i lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej. Mobilne trybuny pozwalają w tym rodzicom dzieci i młodzieży w sposób bardziej atrakcyjny oglądać i dopingować poczynania sportowców. Po za tym służą także zawodnikom.

 

NUMER: 11
Zakup 2 sztuk tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej informujących o odjazdach autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
Szacunkowy koszt:  150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Przystanek autobusowy przy Centrum Informacji Tyrustycznej, Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego

OPIS: Projekt zakłada wdrożenie w Lesznie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Proponujemy zakup 2 sztuk tablic informujących o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym i umieszczenie ich na przystankach „Krasińskiego” oraz „Dąbrowskiego”. Niezbędnymi zadaniami do realizacji projektu jest zakup 2 sztuk tablic, zakup 2 sztuk słupów do tablic, zapewnienie w miejscu ich montażu przyłączy energetycznych o odpowiednich parametrach, a następnie zamontowanie tablic w docelowej lokalizacji. Wszystkie pojazdy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie są obecnie wyposażone w lokalizatory GPRS a dyspozytornia MZK w odpowiednie oprogramowanie komputerowe, dzięki czemu w celu uruchomienia systemu pozostaje jedynie zapewnienie komunikacji bezprzewodowej na linii Zajezdnia MZK – tablice SDIP. Projekt zakłada w przyszłości poszerzenie systemu o kolejne tablice.

UZASADNIENIE: Dzięki wdrożeniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej mieszkańcy Leszna, jak również osoby przyjezdne, zyskają możliwość sprawdzenia godzin odjazdów autobusów komunikacji miejskiej z jednego wyświetlacza, zamiast wielu tabliczek przystankowych. Dodatkowo tablice na bieżąco monitorują położenie autobusu na mapie, dzięki czemu pokazują prognozowany czas przyjazdu autobusu na przystanek. Jest to szczególnie przydatne w przypadku utrudnień spowodowanych zatorami drogowymi bądź remontami. Diody mogące świecić w wielu kolorach o wysokiej jaskrawości będą udogodnieniem dla osób niedowidzących i starszych, natomiast zamontowany głośnik po naciśnięciu odpowiedniego przycisku oznaczonego alfabetem Braille’a wygłosi komunikat głosowy o numerze linii, kierunku jazdy i prognozowanym czasie przyjazdu na przystanek odpowiedniego pojazdu. Zakup 2 tablic wpisuje się także w inwestycję realizowaną przez Miasto Leszno, która zakłada zakup identycznych tablic i umieszczenie ich na przeciwnych przystankach niż proponowane przez nas. Dzięki temu mieszkańcy Leszna zyskają kompleksową informację pasażerską w obu kierunkach jazdy.

 

NUMER: 13
Nazwa projektu: Plac zabaw dla dzieci "CELINKA"
Szacunkowy koszt: 20.280,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Ordonówny

OPIS: Zbudować plac zabaw dla dzieci osiedla domków jednorodzinnych (ok 150 szt) po byłej spółdzielni "PODLASIE" W projekcie przewidziano: - ogrodzenie placu zabaw żywopłotem -wykonanie piaskownicy ( poz. nr 1 na planie ) - montaż ławki ( poz. nr 4...) - montaż huśtawki ( poz. nr 2...) - zespół urządzeń do ćwiczeń (poz. nr 3..) - kosz na śmieci ( poz. nr 5...) - tablica informacyjna ( poz.nr 6'...) .

UZASADNIENIE: Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw, zlikwidowanej s-ni "Podlasie", który służył dzieciom osiedla domków jednorodzinnych (163 domki) a obecnie stał się terenem wybiegowym dla psów i kotów. Wykorzystanie zaangażowania zdeklarowanych mieszkańców w/w osiedla. Szacunkowy koszt społecznego udziału zdeklarowanych mieszkańców osiedla w postaci prac społecznych, nasadzenia krzewów ozdobnych,drzewek to ok. 15.000,- zł.

 

NUMER: 15
"Park Miejski - Zaborowo"
Szacunkowy koszt: 148.906,56 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Działka znajdująca się w południowej części Rynku Zaborowskiego.

OPIS: Po wyprowadzeniu się z budynków przy ul. Rynek Zaborowski 41 znajdujących się w centralnej części Zaborowa, pozostała działka, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest traktowana jako tereny zielone. Na terenie tym rosną duże drzewa nadające jej charakter parkowy oraz znajduje się częściowo zdewastowany plac zabaw dla starszych dzieci. Pragnęlibyśmy dokonać rewitalizacji i zagospodarowania północnej części tej działki - od strony drogi 323. Zagospodarowanie polegałoby demontażu istniejącego placu zabaw, wykonaniu utwardzonych alejek parkowych w trzech kierunkach z połączeniem z istniejącym chodnikiem. Uatrakcyjnieniem terenu fontanną posadzkową dwu lub czterodyszową, lub inną fontanną ogrodową otoczoną ławkami parkowymi i stolikami betonowymi z zintegrowanymi siedziskami. Stworzenie przestrzeni na imprezy plenerowe poprzez przygotowanie utwardzonego placu o wymiarach 8 x 8 metrów w kolorystyce szachownicy. Wykonanie utwardzonego placu o wymiarach 5,50 m x 8,70m, który będzie miejscem montażu betonowego stołu do tenisa. Uzyskaliśmy zgodę rady rodziców i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie na przeniesienie w to miejsce betonowego stołu, który pozostał na ul. Czarnoleskiej. Planujemy stworzenie tzw. siłowni zewnętrznej składającej się z trzech urządzeń: narciarz biegowy, rower, twister.

UZASADNIENIE: Rewitalizacja i zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych w centralnej części osiedla Zaborowo stworzy obszar wypoczynku również aktywnego dla całej społeczności osiedla. Budowa niewielkiej fontanny podniesie walory estetyczne i będzie miejscem przyjemnego wypoczynku latem. Osiedle Zaborowo rozbudowuje się, większość budynków otrzymała nowe elewacje zadbany park będzie pierwszym obiektem, który zobaczą wjeżdżający do miasta drogą 323. Po wyprowadzeniu się szkoły potrzebny jest miejski teren, na którym swoje działania plenerowe, festyny mogłyby prowadzić: Miejska Biblioteka Publiczna Filia 4, Przedszkole nr 12, Parafia Rzymskokatolicka oraz Stowarzyszenie "Zaborowianie" i inne organizacje działające na rzecz społeczności miasta Leszna. Jedną z cech łączących mieszkańców osiedla jest umiejętność gry w tenisa stołowego. W związku z brakiem do roku 2014 sali gimnastycznej wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 prze trzy pokolenia brali udział w podstawowym szkoleniu w tenisie stołowym. Na terenie osiedla działał klub sportowy grający przez wiele lat na różnych poziomach ligowych - UKS Dąb Leszno. Stworzenie parkowego placu do gry w tenisa stołowego daje możliwość integracji pokoleniowej, wspólnego spędzania czasu wolnego. Społeczeństwo osiedla staje się coraz bardziej aktywne ruchowo. Widać to na ścieżkach rowerowych w kierunku Książęcego Lasu czy terenach wokół "Żwirowni". Biegają lub maszerują z kijkami mieszkańcy w różnym wieku. Niewielka siłownia zewnętrzna uatrakcyjni ich zaangażowanie ruchowe.

 

NUMER: 17
Nazwa projektu: Oświetlenia drogi prowadzącej z miasta do „Karczmy Borowej” wraz z montażem tablicy informacyjnej o trasie biegowej Parkrun Leszno
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Odcinek Al. 21 Października od ul. Unii Europejskiej do ul. Kameruńskiej

OPIS: Budowa oświetlenia na Al. 21 Października prowadzącej z miasta do „ściany lasu”, równoległej do ulicy Francuskiej na odcinku ok. 750 m. Montaż tablicy na której znajdą się m.in. informacje dotyczące biegu, udzielania pierwszej pomocy, zwiększy komfort, szczególnie osób które po raz pierwszy przyjdą na bieg lub same będą chciały potrenować.

UZASADNIENIE: Oświetlenie drogi prowadzącej z miasta do „ściany lasu”, równoległej do ulicy Francuskiej poprawi komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą jak również mieszkańców nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych znajdujących się przy tej drodze. Parkrun Leszno to impreza która co sobotę o godzinie 9, przyciąga średnio 50 osób na trasę 5 km, w których są: biegacze, rowerzyści, osoby uprawiające Nordic Walking czy też Dogtrekking. To m.in. bieg w którym uczestniczą i trenują leszczyńscy biegacze reprezentujący miasto po za jego granicami. Montaż tablicy na której znajdą się m.in. informacje dotyczące biegu, zwiększy komfort, szczególnie osób które po raz pierwszy przyjdą na bieg. Natomiast kiedy do tego projektu dołączy się wspomniane wyżej oświetlenie jak również nowo powstałą wiatę na polanie „Trzech dębów”, zachęci to jeszcze większe grono mieszkańców do aktywności fizycznej (nie tylko w jedne dzień tygodnia) a przynajmniej aktywnego wypoczynku, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa i atrakcyjności.

 

NUMER: 19
Nazwa projektu: Powiększenie i poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku im. J. Jonstona
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Park im. J. Jonstona

OPIS: Przeniesienie ścieżki rowerowej. Wzbogacenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia i stworzenie kącika dla młodzieży i dorosłych.

UZASADNIENIE: Plac zabaw nie spełnia potrzeb gdyż jest zbyt mało urządzeń do zabaw w porównaniu z liczbą odwiedzających to miejsce dzieci. Ścieżka rowerowa która prowadzi przez środek placu zabaw stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci i rowerzystów dlatego powinna być poprowadzona między placem zabaw a Al. Jana Pawła II (przy tunelu). Stworzenie siłowni zewnętrznej gdyż jest spora grupa osób starszych która to miejsce odwiedza.

 

NUMER: 20
Nazwa projektu: Zakup i zamontowanie urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie
Szacunkowy koszt: 130.280,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Miasto Leszno

OPIS: Głównym założeniem projektu jest zakup i zamontowanie 15 defibrylatorów oraz naklejenie 100 naklejek na wiatach autobusowych z podstawową instrukcją udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny sposób dla osoby ratującej i osoby poszkodowanej prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Został on tak skonstruowany , aby w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego mógł służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych. AED jest urządzeniem przenośnym i łatwym w użyciu bardzo przydatnym podczas zatrzymania krążenia, kiedy liczy się każda minuta. Urządzenia AED proponujemy umieścić w szafkach odpornych na kurz, zabrudzenia, wilgoć. Miejsca umieszczenia defibrylatora zostanie skonsultowane z władzami miasta. Zostaną one oznaczone tablicą informacyjną. Rozmieszczenie urządzeń będzie można sprawdzić na stronie Miasta Leszna. Obecnie w Lesznie takich urządzeń brakuje. Natomiast naklejki na wiatach autobusowych mają na celu zapoznanie pasażerów jak przeprowadzać w razie konieczności podstawowe zabiegi resuscytacyjne zanim przyjedzie fachowa pomoc, często zdarza się, że czas gra dużą rolę, a pasażerowie stojący na przystanku chętnie czytają informacje zamieszczane na wiatach. W razie nagłej potrzeby będą wiedzieć jak zareagować.

UZASADNIENIE: Celem projektu jest zamontowanie urządzeń AED ratujących życie w Lesznie w miejscach użyteczności publicznej oraz zamieszczenie naklejek na wiatach autobusowych z podstawową instrukcją udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Na zatrzymanie krążenia narażony jest każdy z nas niezależnie od wieku. Warto wiedzieć, że natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu akcji serca daje poszkodowanym dużo większe szanse na przeżycie. Z każdą upływającą bez pomocy minutą szanse na przywrócenie akcji serca maleją o około 10%, a po 10 minutach bez akcji ratunkowej osoba ta umiera. Zamontowanie AED w Lesznie przede wszystkim zwiększy szanse na przeżycie osób poszkodowanych.