Wakacyjne zajęcia z rysunku i malarstwa w MBWA Leszno

Dodano 2024-06-03 09:52:43 Wakacyjne zajęcia z rysunku i malarstwa w MBWA Leszno

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Data rozpoczęcia: 2024-07-01 11:00
Data zakończenia: 2024-08-09 14:00
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza WAKACYJNE ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY (od 12 roku życia)


1-5 lipca 2024 r., godz. 11.00-14.00 (5 spotkań)
Prowadzenie: Bartłomiej Sroka - artysta, Dagmara Angier-Sroka - artystka

5-9 sierpnia 2024 r., godz. 11.00-14.00 (5 spotkań)
Prowadzenie: Paulina Kowalczyk - artystka

Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Warsztaty odpłatne: 100 zł za cykl 5 zajęć.
Dla osób uczestniczących w 5 warsztatach – wydajemy certyfikaty.
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
tel. 65 5205427, 512 227 209, sekretariat@mbwa.leszno.pl

W PROGRAMIE:
1-5 LIPCA 2024 R., GODZ. 11.00-14.00 (5 SPOTKAŃ)
Prowadzenie: Bartłomiej Sroka, Dagmara Angier-Sroka
Warsztaty plastyczne
1. "Grafit, węgiel, ołówek i papiery" warsztaty z podstawy rysunku odręcznego.
2. "Kolor w służbie człowieka" warsztaty z malarstwa sztalugowego
3. "Gliniarze" warsztaty z rzeźby - stadium głowy ludzkiej.
4. "Ostre cięcie" warsztaty z szablonu na torbach bawełnianych
5. "Fasadowość I horyzont" warsztaty z rysunku architektonicznego.
Możliwość dokonania korekt prac przyniesionych przez uczestników spotkań.


5-9 SIERPNIA 2024 R., GODZ. 11.00-14.00 (5 SPOTKAŃ)
Prowadzenie: Paulina Kowalczyk
Letnie warsztaty z malarstwa i rysunku
Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kompozycji plastycznej, teorii koloru, modelunku światłocieniowego oraz perspektywy. W ramach zajęć przewidziane jest studium martwej natury i postaci oraz praca w plenerze - rysowanie architektury, a także interpretacja zadanych tematów uwzględniająca pracę z wyobraźni. Warsztaty kierowane są zarówno do młodzieży i dorosłych, którzy rysują i malują hobbystycznie, jak i kandydatów na uczelnie artystyczne/architekturę. Zajęcia będą prowadzone przez Paulinę Kowalczyk - malarkę
i nauczyciela akademickiego z wieloletnim stażem (praca na Wydziale Malarstwa UAP, praca na Wydziale Architektury PP), która od lat współpracuje z Galerią MBWA w Lesznie.
Tematy:
1. Studium martwej natury - techniki rysunkowe: ołówek, węgiel, biała kredka, pastele.
Celem zadania jest nauka komponowania, modelunku światłocieniowego oraz mierzenie proporcji.
2. Studium martwej natury - techniki malarskie: farby, pastele, kredki.
Celem zadania jest zapoznanie się z kompozycją malarską - tworzeniem modelunku chromatycznego, wykorzystanie gestu oraz eksperymentowanie z medium malarskim.
3. Praca w plenerze - detal architektoniczny.
Tematem pracy jest dokonanie analizy architektury na leszczyńskiej starówce i wybranie motywu, który posłuży za punkt odniesienia w rysunku. Technika: rysunek w ołówku/ węglem/ kredkami, collage
4. Praca z modelem - studium postaci.
Tematem jest studium postaci (manekiny). Celem jest nauka mierzenia proporcji oraz realistycznego ujęcia obserwowanej sytuacji.
5. Odpowiedź na hasło.
Tematem jest interpretacja hasła - zadanie bazuje na pracy z wyobraźni. Technika mieszana: rysunek, malarstwo, collage