Graficzny nagłówek podstrony
Utrudnienia w ruchu 31 grudnia 2018

Utrudnienia na ul. Wybickiego

Zdjęcie, Utrudnienia na ul. Wybickiego

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Gen. Józefa Wybickiego w Lesznie na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego wraz z przebudową sieci ogólnospławnej oraz istniejących przyłączy do granicy działek pasa drogowego oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego”.

Wykonawcą robót będzie firma: BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski.

Na czas robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W związku z powyższym w czasie trwania robót budowlanych będą występowały utrudnienia z dojazdem do nieruchomości znajdujących się przy przedmiotowej ulicy.

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przeprasza za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-12-31 10:06:18
0 Koszyk