Graficzny nagłówek podstrony
Utrudnienia w ruchu 10 marca 2021

Utrudnienia na ul. Kilińskiego w Lesznie

Zdjęcie, Utrudnienia na ul. Kilińskiego w Lesznie

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg informuje, że z dniem 15 marca 2021r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z realizacją zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego w Lesznie od ul. Okrzei do ul. Święciechowskiej”

Ze względu na zakres i technologię prac wymagające zamknięcia drogi, roboty będą podzielone na sześć etapów:

  1. od wjazdu na stację paliw do skrzyżowania z ul. Piastowską
  2. od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego
  3. od skrzyżowania z ul. Stefana Batorego do skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta
  4. od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka
  5. od skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka do skrzyżowania z ul. Piaskową
  6. od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Okrzei (włącznie ze skrzyżowaniem)

Zakończenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej, z przyłączami wpustów ulicznych odwadniających drogę, której inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, planowane jest na dzień 31.07.2021r. 

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-03-11 12:39:37
0 Koszyk