"Park Miejski - Zaborowo"

Szacunkowy koszt: 148.906,56 zł
LOKALIZACJA: Działka znajdująca się w południowej części Rynku Zaborowskiego.
OPIS: Po wyprowadzeniu się z budynków przy ul. Rynek Zaborowski 41 znajdujących się w centralnej części Zaborowa, pozostała działka, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest traktowana jako tereny zielone. Na terenie tym rosną duże drzewa nadające jej charakter parkowy oraz znajduje się częściowo zdewastowany plac zabaw dla starszych dzieci. Pragnęlibyśmy dokonać rewitalizacji i zagospodarowania północnej części tej działki - od strony drogi 323. Zagospodarowanie polegałoby demontażu istniejącego placu zabaw, wykonaniu utwardzonych alejek parkowych w trzech kierunkach z połączeniem z istniejącym chodnikiem. Uatrakcyjnieniem terenu fontanną posadzkową dwu lub czterodyszową, lub inną fontanną ogrodową otoczoną ławkami parkowymi i stolikami betonowymi z zintegrowanymi siedziskami. Stworzenie przestrzeni na imprezy plenerowe poprzez przygotowanie utwardzonego placu o wymiarach 8 x 8 metrów w kolorystyce szachownicy. Wykonanie utwardzonego placu o wymiarach 5,50 m x 8,70m, który będzie miejscem montażu betonowego stołu do tenisa. Uzyskaliśmy zgodę rady rodziców i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie na przeniesienie w to miejsce betonowego stołu, który pozostał na ul. Czarnoleskiej. Planujemy stworzenie tzw. siłowni zewnętrznej składającej się z trzech urządzeń: narciarz biegowy, rower, twister.