Konsultacje strategii rozwoju

Dodano 2022-11-24 10:14:47 Z początkiem grudnia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Leszna na lata 2023-2033”. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag, wniosków do zapisów dokumentu oraz opinii mieszkańców w sprawie zaproponowanych kierunków rozwoju miasta.

Cały proces konsultacyjny odbędzie się od 01.12.2022 do 04.01.2023 i planowany jest z szerokim udziałem mieszkańców za pomocą następujących narzędzi i działań:

  • ankiety internetowej zamieszczonej na portalu leszno.konsultacjejst.pl,
  • punktu konsultacyjnego – pisemne zbieranie uwag na formularzu,
  • otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,
  • wykorzystania grup przedstawicielskich.

Dokładne terminy, czas, miejsce oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji będą udostępniane na stronie internetowej Miasta Leszna, na portalu dedykowanym konsultacjom oraz na profilu facebookowym miasta.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna dotyczące konsultacji znajduje się na stronie: https://bip.leszno.pl/zarzadzenie/10070/zarzadzenie-nr-14-11-2022

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta Leszna, pod numerem telefonu 65 537 36 83 lub mailowo: rozwoj@leszno.pl.

Pliki do pobrania