Konkurs na rewitalizację budynku po starej octowni

Dodano 2022-09-15 15:18:35 Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłasza ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

Wybrane terminy konkursowe:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 24 października 2022 r.
  • Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do 7 listopada 2022 r.
  • Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej - do 10 lutego 2023 r.
  • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa - 10 marca 2023 r.

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) - 150 000 PLN

  • I NAGRODA - w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
  • II NAGRODA - w wysokości 40 000 zł
  • III NAGRODA - w wysokości 30 000 zł
  • WYRÓŻNIENIA - łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Kontakt

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu: http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno 

Komunikacja z Uczestnikami konkursu - Elektroniczna Platforma Konkursowa: https://epk.sarp.pl