Graficzny nagłówek podstrony

Koncepcja stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego

W 2019 r. na zlecenie Miasta Leszna opracowano „Koncepcję stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ul. Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego”.

Koncepcja zakłada następujące elementy urbanistyczne:
- budowę multimodalnego węzła przesiadkowego dla miasta Leszna integrującego dworce PKP i PKS, przystanek MZK, ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy indywidualny.
- przebudowa układu drogowego i budowę placu (skweru) przed wejściem wschodnim do tunelu (ul. Towarowa) z uwzględnieniem parkingu typu Park&Ride, strefy Kiss&Ride, postoju taxi i wiaty na rowery. Połączenie tego układu z ulicą Przemysłową.
- przebudowę i rozbudowę istniejącego tunelu dworcowego w kierunku zachodnim, w tym: nowe perony, schody , dźwigi osobowe i adaptacja historycznych wiat peronowych.
- Przebudowę układu drogowego przed wejściem zachodnim do tunelu dworcowego (ul. Jana Kilińskiego) z uwzględnieniem strefy typu Kiss&Ride oraz wiaty na rowery.
- Koncepcję zagospodarowania zieleni i małej architektury.
- Założenia modernizacji układu torowego stacji Leszno po zachodniej stronie budynku dworca PKP.
- Sugestie dotyczące modernizacji placu dworcowego, m.in. w celu zharmonizowania całego kompleksu nowej BRAMY DO MIASTA LESZNA.

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk