Graficzny nagłówek podstrony

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2021 (18.01.2021)

18 stycznia odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Członkowie Komitetu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna spotkali się na platformie ZOOM, aby przedyskutować wspólnie projekty dwóch uchwał - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji, oraz, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji.

Kolejnym ważnym punktem spotkania była rozmowa na temat przyszłości ulicy Krótkiej, związanej z nowopowstającą inwestycją na terenie po byłej fabryce Goplana.

Szczegółowy raport z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk