II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2021 (01.03.2021)

1 marca odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w roku 2021.

Spotkanie poświęcone było trzem zagadnieniom. Omówiono konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przedyskutowano także założenia projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2021 –2025. Przestawicielki Wydziału Promocji i Rozwoju zaprezentowały zaś plany działań rewitalizacyjnych na 2021 rok.

Szczegółowy raport z posiedzenia znajduje się w załączeniu.

Pliki do pobrania