Zakaz ruchu i parkowania - drugi etap prac na ul. Skarbowej

Dodano 2022-10-20 10:02:18 W związku z kolejnym etapem remontu nawierzchni ul. Skarbowej, informujemy, że w dniu 21 października planowane jest jej całkowite wyłączenie z ruchu samochodowego, nie będzie można tam także parkować.

Przeprowadzenie prac polegających na malowaniu oznakowania poziomego, wymaga zamknięcia ulicy dla ruchu samochodowego i usunięcia z niej pojazdów do 20 października do godz. 19.00. Po wymalowaniu i wyschnięciu farby, ulica zostanie niezwłocznie otwarta dla ruchu samochodowego.

Remont ul. Skarbowej wykonują wspólnie inwestor, który prowadzi prace w tym rejonie i Miasto Leszno. Nawierzchnia ulicy została już sfrezowana oraz położona została nowa warstwa asfaltowa.