Dostępność budynków urzędu miasta

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Leszna znajdują się różnych lokalizacjach. 


Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15

Budynek posiada podjazd dla osób korzystających z wózka. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach. Osoba z niepełnosprawnością zgłasza w Biurze Obsługi, znajdującym się na wprost wejścia, sprawę i pracownik danego Wydziału schodzi do klienta. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału.

Toaleta nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się:

 1. Kierownictwo Urzędu Miasta
 2. Gabinet Prezydenta
 3. Wydział Budżetu
 4. Biuro Obsługi
 5. Wydział Organizacyjny
 6. Biuro Kadr i Płac
 7. Biuro Rady Miejskiej
 8. Wydział Podatków i Opłat
 9. Wydział Finansowo-Księgowy
  Referat Wydatków
 10. Biuro Zamówień Publicznych
 11. Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego
 12. Kontrola Wewnętrzna
 13. Biuro Informatyki


Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11

 

Budynek bez barier architektonicznych. Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi, co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza.

Przy budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się:

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. Biuro ds. Uzależnień
 3. Miejski Rzecznik Konsumentów
 4. Wydział Inwestycji
 5. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna
 6. Audytor Wewnętrzny
 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP
 8. Wydział Finansowo-Księgowy
  • Referat Dochodów

 
Urząd Miasta Leszna ul. Poniatowskiego 11 wejście od ul. Kurpińskiego

 

Biura niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania
 2. Wydział Finansowo-Księgowy
  • Referat Windykacji

 


Urząd Miasta Leszna ul. Słowiańska 63

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się:

 1. Wydział Edukacji
 2. Wydział Kultury i Sportu

 


Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5

 

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Trudność mogą sprawiać drzwi wejściowe, których otwarcie może wymagać pomocy drugiej osoby.

Parter budynku nie posiada barier architektonicznych, gdzie znajdują się biura Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich (Ewidencja ludności oraz dowody osobiste). Na parterze znajduje się również kasa banku PKO BP.

W przypadku załatwiania spraw w pozostałych wydziałach mieszczących się na piętrach, pracownik wydziału schodzi na parter do osoby mającej problem z poruszaniem się.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich
 2. Wydział Komunikacji
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Biuro Gospodarki Komunalnej
 5. Wydział Ochrony Środowiska
 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
 7. Pełnomocnik ds. koordynacji spraw z zakresu działania jednostek budżetowych pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy

 


Urząd Miasta Leszna – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24

 

Budynek bez barier architektonicznych.

 


Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21

 

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku.

Przy wejściu do budynku znajduje się oznakowany dzwonek, który umożliwia przywołanie pracownika. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału. Brak dostępności toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się:

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 2. Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 4. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 


Urząd Miasta Leszna – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rynek 1 - Ratusz

 

W budynku znajduje się winda, dostępna od strony Biblioteki Ratuszowej po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 605-381-843

 


Straż Miejska, ul. Berwińskich 7C

Budynek bez barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 


Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16

 

Niedaleko budynku (przy Pl. Metziga) znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak z pomocą drugiej osoby.

Do budynku prowadzą dwa wejścia na:

 1. na rogu ul. Słowiańskiej i Grodzkiej, jest do pokonania próg oraz ciężkie drzwi co wymaga pomocy drugiej osoby. Do wysokiego parteru prowadzą schody, przy których zamontowano podnośnik schodowy.
 2. wejście od ul. Słowiańskiej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się:

 1. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 2. Miejski Zarząd Dróg
 3. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, koordynator ds. dostępności

 


Urząd Miasta Leszna, pl. Jana Metziga 1:

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Wydział Rozwoju

 


W Urzędzie Miasta Leszna usługa tłumacza języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 01 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących przez pracowników tutejszego Urzędu posługujących się Polskim Językiem Migowym w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy psa asystującego mogą z nim wejść do wszystkich budynków i pomieszczeń Urzędu Miasta Leszna.