Dostępność budynków urzędu miasta

Urząd Miasta Leszna  ul. Karasia 15

tel. centrala     65-529- 81-00

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. W holu budynku, na wprost wejścia znajduje się Biuro Informacji. Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoba Niepełnosprawna zgłasza w okienku sprawę i pracownik danego Wydziału schodzi do interesanta. Istnieje  możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału/Referatu.

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11

Budynek bez barier architektonicznych. Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi , co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

Przy budynku wydzielono stanowisko parkingowe dla osób posiadających kartę parkingową.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza.

W budynku znajdują się:

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
 3. Biuro ds. Uzależnień
 4. Miejski Rzecznik Konsumentów
 5. Biuro Projektów Współfinansowanych
 6. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna Biuro Strefy Płatnego Parkowania ul. Poniatowskiego 11 wejście od ul. Kurpińskiego

Biuro niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Urząd Miasta Leszna  ul. Przemysłowa 10

Budynek  niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajdują się:

 1. Wydział Edukacji
 2. Wydział Kultury i Sport

 Urząd Miasta Leszna ul. Wałowa 5

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Trudności mogą sprawiać drzwi wejściowe, których otwarcie może wymagać pomocy drugiej osoby.

Parter budynku nie posiada barier architektonicznych, gdzie znajdują się biura Wydziału Komunikacji i Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz kasa banku PKO BP.

W przypadku załatwiania spraw w wydziałach mieszczących się na piętrach, pracownik wydziału schodzi na parter do osoby niepełnosprawną  mającej problem z poruszaniem się .

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich
 2. Wydział Komunikacji
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Biuro Gospodarki Komunalnej
 5. Wydział Ochrony Środowiska
 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Urząd Miasta Leszna – Centrum Informacji Turystycznej ul. Słowiańska 24

Budynek bez barier architektonicznych.

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II nr 21

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przy wejściu znajduje się oznakowany dzwonek, który umożliwia przywołanie pracownika. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału. Brak dostępności do toalety.

W budynku znajdują się:

 1. Biuro Gospodarki Lokalowej
 2. Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 5. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21a

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajdują się:

 1. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 2. Wydział Promocji i Rozwoju
 3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Urząd Miasta Leszna – Straż Miejska ul. Berwińskich 7D

Budynek bez barier architektonicznych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16

Niedaleko budynku (przy Pl. Metziga) znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak z pomocą drugiej osoby.

Do budynku prowadzą dwa wejścia na:

 1. na rogu ul. Słowiańskiej i Grodzkiej, jest do pokonania próg oraz ciężkie drzwi co wymaga pomocy drugiej osoby. Do wysokiego parteru prowadzą schody, przy których zamontowano podnośnik schodowy.
 2. wejście od ul. Słowiańskiej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się:

 1. Miejski Zarząd Dróg