Dostępność budynków urzędu miasta

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Leszna znajdują się różnych lokalizacjach. 

Urząd Miasta Leszna  ul. Karasia 15

tel. centrala     65-529- 81-00

Budynek posiada podjazd dla osób korzystających z wózka. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach. Osoba z niepełnosprawnością zgłasza w Biurze Obsługi, znajdującym się na wprost wejścia, sprawę i pracownik danego Wydziału schodzi do klienta. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału.

Toaleta nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku wydzielono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnościami. 

W budynku znajdują się:

 1. Kierownictwo Urzędu Miasta

 2. Biuro Obsługi

 3. Wydział Organizacyjny

 4. Biuro Kadr i Płac

 5. Biuro Rady Miejskiej

 6. Wydział Podatków i Opłat

 7. Wydział Finansowo-Księgowy

  •      Referat Wydatków

  •      Referat Dochodów

 8. Biuro Zamówień Publicznych

 9. Biuro Prawne

 10. Biuro Prasowe

 11. Kontrola Wewnętrzna

 12. Biuro Informatyki

 13. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów społecznych

 14. Pełnomocnik ds. koordynacji zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11

Budynek bez barier architektonicznych. Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi , co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza.

Przy budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się:

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. Biuro ds. Uzależnień
 3. Miejski Rzecznik Konsumentów
 4. Wydział Inwestycji
 5. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna
 6. Audyt Wewnętrzny
 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Urząd Miasta Leszna ul. Poniatowskiego 11 wejście od ul. Kurpińskiego

Biura niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

 1. Biuro Strefy Płatnego Parkowania.
 2. Wydział Finansowo-Księgowy
  • Referat Windykacji

Urząd Miasta Leszna  ul. Słowiańska 63

Budynek  niedostępny dla osób poruszających się na wózku. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

W budynku znajdują się:

 1. Wydział Edukacji
 2. Wydział Kultury i Sport

 Urząd Miasta Leszna ul. Wałowa 5

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Trudność mogą sprawiać drzwi wejściowe, których otwarcie może wymagać pomocy drugiej osoby.

Parter budynku nie posiada barier architektonicznych, gdzie znajdują się biura Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich (Ewidencja ludności oraz dowody osobiste). Na parterze znajduje się również kasa banku PKO BP.

W przypadku załatwiania spraw w pozostałych wydziałach mieszczących się na piętrach, pracownik wydziału schodzi na parter do osoby mającej problem z poruszaniem się.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W budynku znajdują się:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich
 2. Wydział Komunikacji
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Biuro Gospodarki Komunalnej
 5. Wydział Ochrony Środowiska
 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Urząd Miasta Leszna – Centrum Informacji Turystycznej ul. Słowiańska 24

Budynek bez barier architektonicznych.

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II nr 21

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przy wejściu do budynku znajduje się oznakowany dzwonek, który umożliwia przywołanie pracownika. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału. Brak dostępności toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się:

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 2. Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 4. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Urząd Miasta Leszna- biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rynek 1 - Ratusz

W budynku znajduje się winda, dostępna od strony Biblioteki Ratuszowej po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 605-381-843

Urząd Miasta Leszna – Straż Miejska ul. Berwińskich 7C

Budynek bez barier architektonicznych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16

Niedaleko budynku (przy Pl. Metziga) znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak z pomocą drugiej osoby.

Do budynku prowadzą dwa wejścia na:

 1. na rogu ul. Słowiańskiej i Grodzkiej, jest do pokonania próg oraz ciężkie drzwi co wymaga pomocy drugiej osoby. Do wysokiego parteru prowadzą schody, przy których zamontowano podnośnik schodowy.
 2. wejście od ul. Słowiańskiej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się:

 1. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 2. Wydział Rozwoju
 3. Miejski Zarząd Dróg
 4. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, koordynator ds. dostępności

W Urzędzie Miasta Leszna usługa tłumacza języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 01 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących przez pracowników tutejszego Urzędu posługujących się Polskim Językiem Migowym w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy psa asystującego mogą z nim wejść do wszystkich budynków i pomieszczeń Urzędu Miasta Leszna.