Graficzny nagłówek podstrony
Utrudnienia w ruchu 14 września 2020

Dłużej, ale nadal z dofinansowaniem

Koparka na budowie

Miasto Leszno już od października 2019 r. ubiegało się o zmianę terminu realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna”. Czyniono także zabiegi, aby w związku z wydłużeniem wykonania tego zadania nie utracić przyznanego na niego dofinansowania unijnego.

Dotrzymanie terminu wyznaczonego początkowo na listopad 2020 r. było nierealne i generalny wykonawca robót firma Strabag Sp. z o.o. zwracała się kilkukrotnie o jego wydłużenie. Głównym powodem opóźnienia są zmiany w projekcie przebudowy ul. Szybowników.

W wyniku konsultacji społecznych projekt przebudowy ulicy ulegał zmianom. Konsultacje prowadzone były dwukrotnie: w sierpniu 2018 r. i w lutym 2019 r. Po każdych takich konsultacjach Mieszkańcy zgłaszali propozycje zmian, które najpierw należało przeanalizować, a potem te, które były uzasadnione i wykonalne – wprowadzić do projektu. Wydłużyła się zatem faza projektowa zadania.

Poza tym wszystkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnień i zezwoleń, co również wymaga czasu, np. uzyskanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zajęło 11 miesięcy, a zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwa od warunków technicznych 6 miesięcy. Stąd wniosek Miasta Leszna o wydłużenie terminu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 12 w granicach miasta o 15 miesięcy.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zgodziło się z argumentami Miasta Leszna i udzieliło zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Oznacza to, że przebudowa DK12 w granicach Miasta Leszna powinna się zakończyć do 31 grudnia 2021 r. Co równie ważne, zgoda CUPT gwarantuje, że Miasto Leszno nie utraci dofinansowania unijnego na realizację przebudowy DK12 w granicach miasta pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-14 13:49:26
0 Koszyk