Graficzny nagłówek podstrony
Utrudnienia w ruchu 09 października 2018

Budowa oświetlenia ulicznego

Zdjęcie, Budowa oświetlenia ulicznego

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że do końca listopada na ulicach Dunikowskiego, Drohojowskiej, Żółkiewskiego i Szpitalnej prowadzone będą prace polegające na budowie i wymianie oświetlenia ulicznego.

Powyższe jest efektem rozstrzygniętego przetargu na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna”, w której najkorzystniejszą ofertę zaoferowała firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno.

 Zadanie zostało podzielone na trzy części i obejmuje

  • budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi
    w ilości 10 sztuk na ulicy Xawerego Dunikowskiego w Lesznie,
  • budowę przyłącza elektroenergetycznego, szafki oświetleniowej, linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ilości 13 sztuk oraz demontaż dotychczasowego oświetlenia drogowego na ul. Szpitalnej w Lesznie,
  • budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi
    w ilości 8 sztuk na ulicy Krystyny Drohojowskiej i Stanisława Żółkiewskiego w Lesznie.

 Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

(fot. zrealizowana inwestycja na ul. Brata Alberta w Lesznie)

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-09 10:43:36
0 Koszyk