Badania ankietowe

Dodano 2024-07-10 10:47:15 W najbliższym czasie Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi w Lesznie 4 badania ankietowe. A będą to:

Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe (w pierwszej połowie każdego miesiąca)


Metoda badania:

 • wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego


Jaki jest zakres zbieranych informacji:

 • składu osobowego gospodarstwa domowego,
 • ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju,
 • sytuacji finansowej gospodarstwa domowego,
 • możliwości oszczędzania,
 • planów zakupu dóbr trwałego użytku (użytkowanych dłuższy czas).

Badani budżetów gospodarstw domowych (BBGD)


Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe


Metoda badania:

 • wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego,
 • samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej (https://budzety.stat.gov.pl/)


Jaki jest zakres zbieranych informacji:

 • wydatki i dochody gospodarstw domowych,
 • spożycie ilościowe gospodarstw domowych,
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych,
 • warunki mieszkaniowe,
 • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania,
 • zasobność gospodarstw domowych,
 • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

 

Badania sktywności ekonomicznej ludności (BAEL)


Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe


Metoda badania:
wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Jaki jest zakres zbieranych informacji:

 • rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne,
 • źródła utrzymania,
 • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

 

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)


Termin realizacji badania:
2 – 20.01.2024 r.
2 – 22.04.2024 r.
1 – 22.07.2024 r.
1 – 21.10.2024 r.


Metoda badania:

 • wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego


Jaki jest zakres zbieranych informacji:

 • podróże krajowe i zagraniczne mieszkańców Polski w celach prywatnych i służbowych,
 • cechy społeczno-demograficzne wyjeżdżających mieszkańców Polski,
 • kierunki wyjazdów,
 • długość podróży,
 • rodzaje wykorzystywanych miejsc zakwaterowania,
 • wydatki związane z podróżami,
 • przyczyny nieuczestniczenia mieszkańców Polski w podróżach.

 

Kim jest ankieter statystyczny?
Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową
oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok.