Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 2022 23 września 2022

Licencje TAXI

tablica TAXI

Urząd Miasta Leszna informuje, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność po 31 grudnia 2022 roku.

Wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).  Po dniu 31 grudnia 2022 r. licencje niedostosowane tracą swoją ważność.

W związku z powyższym w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. należy złożyć wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Miasta Leszna, którzy chcą dostosować licencję do nowych wzorów, składają wnioski osobiście w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5 (pok. 19, tel. 65 529 82 30).

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-09-23 09:53:33
0 Koszyk