Graficzny nagłówek podstrony

Zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców miasto oferuje wsparcie polegające na zwolnieniu podatkowym

  • zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/480/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji.
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków znajdujących się na terenie miasta Leszna na obszarze rewitalizacji, w części przeznaczonych na działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności z zakresu wynajmu mieszkań). Jednocześnie budynek musi spełniać funkcje mieszkalne.
  • Przedmiotowe zwolnienie przysługuje na okres trzech lat.

    Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą dostępną tutaj.

    Mamy nadzieję, że zwolnienie będzie impulsem do podjęcia decyzji przedsiębiorców o remoncie części nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą, co przyczyni się do poprawy estetyki, atrakcyjności nieruchomości i aktywizacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna.

    Wydziałem merytorycznym odpowiedzialnym za ww. zwolnienie jest Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna (tel. 65 529 81 38). W przypadku wszelkich Państwa pytań do dyspozycji Państwa pozostaje Referat Rozwoju Gospodarczego, tel. 65 529 54 02.

 Wyżej przedstawione informacje mają charakter informacyjny. Warunkiem uzyskania danego zwolnienia jest spełnienie warunków przedstawionych w treści stosownej uchwały, wypełnienie odpowiednich załączników i dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk