Graficzny nagłówek podstrony

Monitorowanie GPR

Zapewnieniu efektywności i transparentności prowadzonych działań rewitalizacyjnych służyć będzie system monitoringu.
Jest on oparty na zasadach monitorowania rewitalizacji określonym w dokumencie przygotowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” .

Poniżej prezentujemy raport z monitorowania programu rewitalizacji za okres do końca czerwca 2019r.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-08-23 09:58:53
0 Koszyk