Graficzny nagłówek podstrony

Monitorowanie GPR

Zapewnieniu efektywności i transparentności prowadzonych działań rewitalizacyjnych służyć będzie system monitoringu.
Jest on oparty na zasadach monitorowania rewitalizacji określonym w dokumencie przygotowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” .

Poniżej prezentujemy raporty z monitorowania programu rewitalizacji.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk