Historie Lešna

První písemná zmínka o Lešně jsou z konce 14. století, ale díky archeologickému výzkumu víme, že to může být nejméně o dvě století dříve. Jeho dějiny se odvíjejí od první poloviny 16. století – kdy se Lešno stalo významným centrem reformace.

Vzhledem k tomu, že v té době leželo na hranici Slezska, se rychle stalo centrem pro uprchlíky, kteří utíkali  před náboženskou perzekucí. Nejdůležitější byla Jednota bratrská – náboženská komunita zakořeněná ve slavných husitech, nucena emigrovat před Habsburky. Jednota zde založila gymnázium, kde přednášel Jan Ámos Komenský, známý také jako Comenius a tvůrce moderní pedagogiky. Své přístřeší zde našli také ti, kteří prchali ze Slezska a Německa po Třicetileté války. Díky uprchlíkům bylo obohaceny a rozšířeno místní  řemeslo. V té době bylo město příkladem tvrzení, že Polsko je "zemí bez stohů", v níž převládala náboženská tolerance. Byly zde společná čtyři různá náboženství: katolíci, luteráni, kalvinisté a Židé.

"Zlaté období" skončilo v roce 1656, během polsko-švédské války – město zcela spálili Poláci za podporu Švédů. O půl století později, v roce 1707, bylo město znovu spáleno, tentokrát saskou armádou během Severní války jako město rodiny Leščynskich, které vydal Stanisława Leščynski, tehdejší selekční král Polska. Opět přestavěné se stalo známým centrem textilního průmyslu. Při druhém dělení Polska bylo začleněno do Pruska, jeho jméno bylo přejmenováno na Lissa. Na základě Versailleské smlouvě po první světové válce se vrátilo do Polska a stalo se důležitým pohraničním městem s velkou vojenskou posádkou.

Po druhé světové válce bylo město rozšířeno. Byla vybudována jedna z největších evropských leteckých plošin a počet obyvatel neustále rostl. Dnes je Lešno jedno z největších měst ve Velkopolsku - moderní, ale stále si pamatuje dědictví minulosti: multikulturalismus a toleranci.

Slavní lidé spojovaní s Lešnem: 

Stanisław Leščynski (1677-1766) – polský král, princ z Lorraine, otec francouzské královny Marie, manželky Ludvíka XV.

Haym Solomon (1740-1785) – obchodník a bankéř, hlavní finančník americké revoluce

Ottomar Anschutz (1846-1907) - průkopník fotografie

Leo Baeck (1873-1956) – rabín, teolog a filozof

Stanisław Grochowiak (1934-1976) – básník, dramatik a novinář

Roman Maciejewski (1910-1998) – skladatel