Graficzny nagłówek podstrony

zapytanie ofertowe PM nr 7 - Etap 2

UWAGA ! 

Dnia 7 marca 2018 r. zamieszczono Modyfikację zapytania ofertowego.

 

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie (64-100) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r.  zamieściło zapytania ofertowe na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania  pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie -  Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II”  dla następujących branż:

1. konstrukcyjno-budowlana,

2. elektryczna.

Termin i miejsce składania ofert: do 13.03.2018 r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Termin i miejsce otwrcia ofert: 13.03.2018 r. godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno. 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1. Małgorzata Łakomy, tel. 65 520 62 16,

2. Bernadeta Szalewska-Konieczna, tel. 65 520 62 68,

3. Sandra Kajoch, tel. 65 520 62 68

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk