Graficzny nagłówek podstrony

Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Słowiańskiej

Nazwa inwestycji:

 • Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Słowiańskiej w Lesznie w zakresie od ul. Tama Kolejowa do Al. Z.Krasińskiego


Uzasadnienie:

 • Zmian organizacji ruchu ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, z naciskiem na ruch rowerowy oraz wprowadzenie uregulowanego dwukierunkowego ruchu rowerowego.


Termin wykonania:

 • wrzesień/paździenik 2017r.


Zakres prac w 2017 roku:

 • wprowadzenie dwukierunkowego pasa ruchu dla rowerów o szer. 2,0 m, przy północnej krawędzi jezdni,
 • wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów przy południowej krawędzi jezdni, w większości pod kątem 45° z zapewnieniem miejsc dla niepełnosprawnych oraz w drugiej części ul. Słowiańskiej dodatkowo „koperty” dla dostaw,
 • wprowadzeniu śluzy na wlocie ul. Słowiańskiej na skrzyżowanie z ul. Przemysłową i ul. Klonowicza oraz przy al. Krasińskiego, pozwalającej rowerzystom na bezpieczną kontynuację jazdy przez skrzyżowanie,
 • zmiana przejść/przejazdów przez al. Krasińskiego nawiązujących do rozwiązań ul. Słowiańskiej oraz docelowych dalszej części w strefie zamieszkania na dojazdowych odcinkach al. Krasińskiego zaprojektowano zwężenie dotychczasowego pasa ruchu, oznakowanego A-12b na dojazdach oraz P-7b+P-21a w obrębie zwężenia. Zwężenie ma na celu uspokojenie ruchu, skanalizowanie pojazdów do tej pory dowolnie dobierających korytarz ruchu w ramach istniejącego szerokiego pasa ruchu al. Krasińskiego co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przekraczających jezdnię,
 • dla postoju TAXI zaprojektowano miejsca przy skrzyżowaniu ul.Przemysłową/Klonowicza dla 2 pojazdów z jednoczesnym pozostawieniem postoju taxi na ul. Towarowej,
 • na wlocie ul. Towarowej oraz w obrębie skrzyżowania skanalizowanie ruchu wysepkami z elementów prefabrykowanych. Wysepki mają za zadanie uporządkować zbyt dużą płaszczyznę skrzyżowania oraz umożliwiają wprowadzenie oznakowania pionowego,
 • zaprojektowano trzy lokalizacje z przeznaczeniem na parking rowerowy,
 • obniżenie krawężników do poziomu jezdni w rejonie przejazdów rowerowyc.

 

Planowany zakres prac w 2018 roku:

 • w ciągu projektowanego ciągu rowerowego przewiduje się docelowo wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowe oraz zmianę nawierzchni z kostki kamiennej na bardziej przyjazną rowerzystom (kostka bezfazowa, płyty uszorstniane, warstwa bitumiczna etc.),
 • wyniesienie obszaru przejść i przejazdu na skrzyżowaniu Al. Krasińskiego z ul. Słowiańską.

 

Załącznik:

 • Stała organizacja ruchu
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk