Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Komunikat z dnia 13 marca 2018 r.:
Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w związku z przebudową ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan, od dnia 15.03.2018 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego z Piastowską. Na czas robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W związku z powyższym w czasie trwania robót budowlanych będą występowały utrudnienia z dojazdem do nieruchomości znajdujących się przy przedmiotowej ulicy. Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji liczy na Państwa wyrozumiałość.

 

Nazwa inwestycji:

 • Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan.

Wartość inwestycji:

 • 1.558.833,07 zł brutto

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, NIP 6971993113, REGON 411137755

Przekazanie placu budowy:

 • 08.01.2018r.

Termin wykonania:

 • 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy (tj. do 07.04.2018r.) .

Zakres robót:

 • rozbudowa i przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami do posesji,
 • budowa zatoki autobusowej,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • podłączenie do przebudowywanej kanalizacji ogólnospławnej wpustów deszczowych,
 • przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji,
 • przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji.

Etapowanie prac:

 • I etap – zamknięcie odcinka drogi od ul. Święciechowskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego,
 • II etap – zamknięcie odcinka drogi od ul. Stanisława Wyspiańskiego (włącznie), do skrzyżowania z ul. Piastowską,
 • III etap – zamknięcie odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Piastowskiej (włącznie), do ul. Św. Franciszka z Asyżu.

Inwestor:

 • Miasto Leszno – w zakresie robót branży drogowej,
 • MPWiK w Lesznie – w zakresie robót branży wodno – kanalizacyjnej.
Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-14 12:59:08
0 Koszyk