Graficzny nagłówek podstrony

Projekty duże

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO DUŻE (200.000,01-700.000,00 zł):

NUMER: 1
Nazwa projektu: FANABERIE ZATORZAŃSKIE – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu , instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP 9.
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Remonty chodników na ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Dąbrówki, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja, ul. św. Józefa, ul. Wolińska, Plac Obrońców Warszawy; Skateplaza - montaż czujnika smogu z wyświetlaczem; Montaż ławek i kosza przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 9; Szkoła Podstawowa nr 5 - montaż wyświetlacza smogu; 

OPIS: Projekt remontów chodników zakłada wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej. Remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej zakłada wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi. Szczegóły i wyliczenia w załącznikach. Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym planujemy montaż czujnika smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza. Identyczne tablica będzie zamontowana przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie. Przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki dla rodziców oczekujących na swoje pociechy.

UZASADNIENIE: Do remontów chodników wytypowano najbardziej zniszczone odcinki zagrażające mieszkańcom Leszna w normalnym przemieszczaniu się oraz zagrażające osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich a także matkom z dziećmi w wózkach. Należy naprawić wieloletnie zaniedbania wynikające z różnych czynników jak warunki atmosferyczne, różne przebudowy, zmiany w infrastrukturze podziemnej oraz czasookres użytkowania. Zmiany poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, zmienią estetykę ulic i obniżą koszty dalszych remontów ulic z inwestycji miejskich. Czujniki smogowe oraz ekrany informacyjne nie poprawią jakości powietrza, ale wpłyną bardzo pozytywnie na edukację społeczeństwa oraz będą ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem płynącym z zanieczyszczenia powietrza. Skala chorób i śmiertelności będącej skutkiem smogu wymaga ciągłych działań na rzecz ich zmniejszania. Montaż ławek przed wejściem do SP9 pod dębem będzie strefą wypoczynku dla oczekujących na dzieci rodziców i miejscem integracji społecznej.

 

NUMER: 4
Nazwa projektu: PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY RYNEK ZABOROWSKI
Szacunkowy koszt: 699 804,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Rynek Zaborowski 42, Działka znajdująca się w południowej części Rynku Zaborowskiego

OPIS: Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski to wspólna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w obszarze istniejących terenów zielonych, w południowej części Rynku Zaborowskiego. Etap pierwszy obecnie realizowany obejmował stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i monitoringu terenu. W budżecie zamierzamy wykonać fontannę chodnikową typu DRY PLAZA 9 dyszową oraz utwardzony plac zwany szachownicą wraz z stolikami szachowymi, ławkami parkowymi , ciągami komunikacyjnymi w tak zwanej strefie odpoczynku. W obszarze rekreacyjnym zamierzamy umieścić następujące urządzenia: trampoliny parkowe, piramidę wspinaczkową linową, przejazd linowy tzw. tyrolkę oraz 20 elementowy parkour. Dokonamy również rewitalizację terenów zielonych, dodatkowych nasadzeń krzewów. Nowo powstała infrastruktura nie będzie kolidowała z istniejącym zadrzewieniem parku.

UZASADNIENIE: Aktualny wygląd centralnego placu osiedla Zaborowo wymaga rewitalizacji. Na terenie osiedla brak parku miejskiego, który zaspokajałby potrzeby różnych grup wiekowych, gdyż istnieje tylko plac zabaw dla dzieci. Stworzenie estetycznego obszaru o różnorodnym przeznaczeniu dla szerokiego spektrum mieszkańców osiedla. Integracja wielu środowisk w jednym miejscu sprzyja rozwojowi więzi społecznych i aktywizuje społeczności lokalne. Nowoczesne i niebanalne urządzenia rekreacyjne dla młodzieży przyczynią się do zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Projekt umożliwia wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi i młodzieżą. 

 

NUMER: 8
Nazwa projektu: Boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą na 100-lecie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Rumuńska 6ab

OPIS: Głównym założeniem projektu jest zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rumuńskiej oraz przygotowanie torów do gry w Petanque. Zadaszenie będzie w formie hali namiotowej o przewidywanych wymiarach 25,0mx35,0m i ścianie bocznej wysokości 4m, ściana boczna będzie z blachy trapezowej, a poszycie zadaszenia z plandeki PCV, ściany boczne będą przesuwne, co w umożliwi w okresie wiosenno - letnim boczne otwarcie hali namiotowej, tym samym, umożliwi lepszą cyrkulację powietrza. Hala zostanie wyposażona w dwoje drzwi. Z boku boiska pod zadaszeniem będą przygotowane tory do gry w petanque. Całość będzie oświetlona. W pobliżu boiska zostanie postawione 28 stojaków na rowery oraz samoobsługowa stacja naprawcza. Obiekt rekreacyjno – sportowy będzie całosezonowy oraz ogólnodostępny dla mieszkańców Leszna. Uzyskaliśmy zgodę zarządcy terenu.

UZASADNIENIE: Proponowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, ponieważ w pobliskiej okolicy nie ma takiego obiektu, gdzie treningi, ćwiczenia oraz gry i zabawy, mogą odbywać się całorocznie pod zadaszeniem. Naszym celem jest również zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji mieszkańców Leszna, poprzez przygotowanie im miejsca do całorocznej aktywności, a co za tym idzie zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, bardziej aktywnego fizycznie, zdrowego trybu życia. Zadaszając boisko, bez względu na warunki atmosferyczne mieszkańcy będą mogli grać w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny oraz w Petnaque,. Pod zadaszeniem, będzie możliwe uprawianie również innych sportów oraz różnych ćwiczeń np. joga, aerobik itp. W okolicy hali namiotowej rekreacyjno – sportowej chcemy postawić 28 stojaków do rowerów jak również samoobsługą stację naprawczą do rowerów. 

  

NUMER: 12
Nazwa projektu: Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rumuńskiej z torami do petanque.
Szacunkowy koszt: 696.000,00 z
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Tadeusza Rejtana 1, Teren przy Szkole Podstawowej nr 13

OPIS: Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, które mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców Leszna. Planowane jest boisko do piłki siatkowej oraz koszykówki pokryte granulatem EPDM. Boiska będą wyposażone w profesjonalne bramki, kosze i siatki, zabezpieczone piłkochwytem. W projekcie zaplanowano również oświetlenie boisk (ok 10 lamp podłączonych do sieci miejskiej) oraz założenie monitoringu (z możliwością podłączenia do monitoringu miejskiego). W projekcie uwzględniono także opłotowanie terenu i odgrodzenie go od terenu szkoły, aby mógł być on dostępny dla wszystkich mieszkańców. Postawione zostaną ławki oraz stojaki rowerowe.

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe, które znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 13 nie spełnia już warunków bezpiecznego uprawiania sportu. Nawierzchnia oraz piłkochwyty są zniszczone i stanowią zagrożenie da zdrowia i życia. Budowa boiska wielofunkcyjnego znacznie wzbogaci bazę sportową do bezpiecznego uprawiania sportu, nie tylko dla uczniów ale także dla mieszkańców osiedla Przylesie i wszystkich mieszkańców Leszna. Zarówno szkoła jak i osiedle rozrastają się, powstają nowe mieszkania i istnieje uzasadniona potrzeba większej ilości miejsc do uprawiania sportu. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem sportowym, wypoczynkowo-rekreacyjnym umożliwi lepsze i atrakcyjniejsze stworzenie zajęć lekcji wychowania. 

 

NUMER: 17
Nazwa projektu: Rewitalizacja placu - budowa miejsc parkingowych, chodnika oraz mini boiska sportowego
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. 17-go Stycznia (dz. 28/6, 27/6, 26/11) - plac między ul. Racławicka, 17-go Stycznia, Ułańska, Sienkiewicza

OPIS: Rewitalizacja placu znajdującego się pomiędzy blokami ulic: Racławickiej, 17-go Stycznia, Ułańskiej i Sienkiewicza. Jest to teren niewykorzystany, zaniedbany, a mający duży potencjał. W okolicy w/w ulic nie ma miejsca do zabawy dla starszych dzieci. Brak jest boiska czy terenu rekreacyjnego. Stąd nasza propozycja rewitalizacji terenu: budowa mini boiska piłkarskiego dla dzieci dla bezpieczeństwa ogrodzonego wysoką siatką, miejsc parkingowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Racławicką z 17-go Stycznia.

UZASADNIENIE: Plac między blokami ulic Racławickiej, 17-go Stycznia, Ułańskiej, Sienkiewicza, to teren od lat zaniedbany, a znajdujący się w centrum miasta, który nie jest najlepszą wizytówką. W okolicy tych ulic nie ma żadnego miejsca, gdzie starsze dzieci mogą spędzać wolny czas. W okolicy organizuje się miejsca zabawowe dla najmłodszych (plac zabaw obok sklepu Netto), ale dzieci rosną, dorośleją i nie ma dla nich miejsca do zabawy. Dzieci siedzą w domach przed komputerami zamiast aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Nie ma Orlika ani boiska do gry w piłkę. Mieszkają tu dzieci, które chcą razem się bawić, a rodzice chcą mieć pewność, że ich pociechy bawią się bezpiecznie w okolicy domu. Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców posiadających samochody bardzo potrzebne są miejsca parkingowe. Na chwilę obecną mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem samochodu. Plac jest najkrótszą drogą do pobliskich sklepów często jest on uczęszczany przez pieszych oraz rowerzystów. Ścieżka, która znajduje się obecnie jest wąska i niebezpieczna ze względu na dziurawą i różną nawierzchnię. Skarżą się na nią szczególnie osoby starsze. Rewitalizacja placu podniesie estetykę okolicy i jednocześnie przyczyni się do aktywnego spędzania czasu.

  

NUMER: 18
Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie
Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Tadeusza Rejtana 1, Teren przy Szkole Podstawowej nr 13

OPIS: Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, które mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców Leszna. Planowane jest boisko do piłki siatkowej oraz koszykówki pokryte granulatem EPDM. Boiska będą wyposażone w profesjonalne bramki, kosze i siatki, zabezpieczone piłkochwytem. W projekcie zaplanowano również oświetlenie boisk (ok 10 lamp podłączonych do sieci miejskiej) oraz założenie monitoringu (z możliwością podłączenia do monitoringu miejskiego). W projekcie uwzględniono także opłotowanie terenu i odgrodzenie go od terenu szkoły, aby mógł być on dostępny dla wszystkich mieszkańców. Postawione zostaną ławki oraz stojaki rowerowe.

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe, które znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 13 nie spełnia już warunków bezpiecznego uprawiania sportu. Nawierzchnia oraz piłkochwyty są zniszczone i stanowią zagrożenie da zdrowia i życia. Budowa boiska wielofunkcyjnego znacznie wzbogaci bazę sportową do bezpiecznego uprawiania sportu, nie tylko dla uczniów ale także dla mieszkańców osiedla Przylesie i wszystkich mieszkańców Leszna. Zarówno szkoła jak i osiedle rozrastają się, powstają nowe mieszkania i istnieje uzasadniona potrzeba większej ilości miejsc do uprawiania sportu. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem sportowym, wypoczynkowo-rekreacyjnym umożliwi lepsze i atrakcyjniejsze stworzenie zajęć lekcji wychowania.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk