Graficzny nagłówek podstrony

Projekty małe

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO MAŁE (10.000,01-200.000,00 zł):

NUMER: 2
Nazwa projektu: ROZWÓJ DZIECI PRZEZ ZABAWĘ NA ZATORZU ! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ulicy Szybowników.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Bojanowskiego - teren zieleni urządzonej, ul. Szybowników - obok wiaduktu przy nowym boisku

OPIS: Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego polegać będzie na wyposażeniu go w podstawowe elementy do zabawy dla najmłodszych jak huśtawki, piaskownice, karuzele, zestawy zabawowe. Obiekt będzie ogrodzony a podłożem pod urządzeniami będzie piasek. Dla opiekunów będą ławki oraz dwa urządzenia do ćwiczeń. Obiekt na ulicy Szybowników zostanie wyposażony w zestaw ogrodzonych huśtawek oraz zjazd linowy tzw. tyrolkę. Dla mieszkańców osiedla będą postawione biesiadne stoły i ławki oraz oświetlenie placu zabaw

UZASADNIENIE: Projekt zakłada budowę nowego placu na ulicy Bojanowskiego, o który od dłuższego czasu dopominają się mieszkańcy nowobudowanych domów w tej okolicy. W tej części miasta mieszkańcy pozbawieni są jakichkolwiek obiektów do zabawy dla najmłodszych. Planowany obiekt nie zapewni do końca tego typu potrzeb, ale wskazuje, że w planowaniu przestrzennym należy zwracać szczególną uwagę na przeznaczanie więcej terenów do rekreacji i wypoczynku. Projektowanie na ulicy Szybowników kolejnego obiektu rekreacyjnego pomimo niekorzystnego położenia wynika z obserwacji powstałego w br z BO 2019 placu zabaw i boiska. Zainteresowanie tym obiektem pokazało jak duże są jeszcze potrzeby w tej dzielnicy dla zabawy najmłodszych, propagowaniu zdrowego i sportowego trybu życia wszystkich pokoleń. Również wspaniale wpływa na integrację sąsiedzką i środowiskową.

 

NUMER: 3
Nazwa projektu: POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO NA ZATORZU ! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ulicy Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Szczepanowskiego - od ul.Krzyckiego do ul. Święciechowskiej; ul. Okrzei - naprzeciwko posesji nr 47; Skrzyżowanie ul. Dąbrówki i Reja

OPIS: Projekt zakłada budowę od podstaw chodnika na ul. Szczepanowskiego od ulicy Krzyckiego do ulicy Święciechowskiej według istniejącego projektu. Dodatkowo uzupełniony będzie przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego z uwagi na stojący słup na środku chodnika przy posesji nr 15. Nawierzchnia trawiasta na placu zabaw na ul. Dąbrówki wymaga wymiany na piaszczystą a dodatkowo zamontowana zostanie huśtawka po przesunięciu liczydła. Na ulicy Okrzei powstanie kolejny mini plac zabaw z dwoma urządzeniami zabawowymi oraz dodatkowymi ławkami pomiędzy mini placami.

UZASADNIENIE: Budowa chodnika na ulicy Szczepanowskiego zakończy wymianę nawierzchni chodników w okolicy Szkoły Podstawowej nr 9 i zapewni bezpieczeństwo najmłodszym i mieszkańcom. Zwężenie części chodnika wymaga zbudowania przejścia na drugą stronę ulicy i wyłączenie tej części chodnika z użytkowania dla pieszych. Rozwój sieci mini placów zabaw w możliwych do tego celu punktach miasta jest doskonałą formą do integracji społeczeństwa i rozwoju najmłodszych mieszkańców miasta.

 

NUMER: 5
Nazwa projektu: Zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie.
Szacunkowy koszt: 146.126,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Urzad Miasta Leszna ul. Karasia, Rynek, Stadion im. A. Smoczyka, Park im. J.Jonstona, Skateplaza, Hala Trapez, Hala Ćwicznia, Remiza OSP Gronowo, Szkola Podstawwa nr 12, Park 1000-lecia, Rynek Zaborowo, Zespoł Szkół nr 4, Teatr Miejski.

OPIS: Zakup i montaż 13 defibrylatorów z funkcją doradcy RKO. Defibrylator zewnętrzny AED jest to urządzenie, które analizuje rytm serca, i w razie potrzeby, poprzez elektrody defibrylacyjne jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do serca poszkodowanego. Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator będzie wyposażony w baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.
Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej. Parametry urządzenia: - Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunikatów głosowych. - Fala: Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta. - Bez wtyczek. Bez podłączania czegokolwiek. - Metronom graficzny i dźwiękowy. Celem jest zakup i zamontowanie urządzeń AED ratujących życie w Lesznie, w miejscach użyteczności publicznej. Proponowane miejsca są miejscami ogólnodostępnymi. AED jest urządzeniem przenośnym i łatwym w użyciu bardzo przydatnym podczas nagłego zatrzymania krążenia, kiedy liczy się każda minuta. Urządzenia AED proponujemy umieści w szafkach odpornych na kurz, zabrudzenia, wilgoć. Miejsce umieszczenia defibrylatora zostanie oznaczone fluoroscencyjną tablicą informacyjną.  Osoby, które najczęściej będą przebywały w pobliżu urządzenia zostaną przeszkolone jak użyć defibrylatora zanim na miejsce zdarzenia dotrze Zespół Ratownictwa Medycznego. Rozmieszczenie urządzeń będzie można sprawdzić na stronie Miasta Leszna. Będziemy również informować lokalną społeczność oraz przeprowadzać szkolenia by mieszkańcy wiedzieli do czego służy defibrylator i jak użyć go w krytycznej sytuacji.  Obecnie w Lesznie takich urządzeń brakuje.

UZASADNIENIE: Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność mogą pomóc defibrylatory AED dostępne w miejscach przestrzeni publicznej. Na zatrzymanie krążenia narażony jest każdy z nas niezależnie od wieku. Warto wiedzieć, że natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu akcji serca daje poszkodowanym dużo większe szanse na przeżycie. Z każdą upływającą bez pomocy minutą szanse na przywrócenie akcji serca maleją o około 10%, a po 10 minutach bez akcji ratunkowej osoba ta umiera. Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Realizacja zadania będzie wysoce użyteczna dla mieszkańców Leszna pod względem możliwości ratowania życia i zdrowia oraz pod względem zwiększenia wiedzy i aktywizacji społecznej w udzielaniu pomocy przedmedycznej Zamontowanie AED w Lesznie przede wszystkim zwiększy szanse na przeżycie osób poszkodowanych.

  

NUMER: 6
Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Ludwika Zamenhofa, Skwer w pobliżu ronda im. Mieczysława Opatrnego

OPIS: Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Ludwika Zamenhofa (w pasie drogowym od strony lasu oraz od strony Szkoły Podstawowej nr 13), wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej na długości około 130mb wraz z 3 furtkami wejściowymi oraz zagospodarowanie terenu przy rondzie im. Mieczysława Opatrnego (dz. nr 58/141) składającego się ze ścieżki pieszej, nasadzeń kwietnika oraz trawy.

UZASADNIENIE: Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w rejonie, gdzie odczuwa się ich znaczący brak. Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną zlikwidowane "dzikie" postoje samochodów. Ogrodzenie z siatki leśnej pozwoli zniwelować zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców przed dzikimi zwierzętami, które wkraczają na tereny zamieszkałe budząc grozę jak i wyrządzając straty. Właściwie zagospodarowany teren przy rondzie Mieczysława Opatrnego wpłynie korzystnie na komfort życia mieszkańców jak i przyczyni się do pozytywnego wizerunku miasta. Będzie doskonałym uzupełnieniem całego terenu, w pobliżu którego powstał parking.

 

NUMER: 7
Nazwa projektu: Budowa boiska do koszykówki.
Szacunkowy koszt:  200.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Poniatowskiego 2 

OPIS: - projekt, - boisko do koszykówki (28x15) na powierzchni o wymiarach 32m x 17m na podłożu z trawy syntetycznej otoczone opaską betonową

UZASADNIENIE: Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa różnych boisk przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Nowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając tego typu bazę sportową w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowane obiekty będą ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z nich będzie bezpłatne. Podniesiona zostanie również atrakcyjność terenu w centrum miasta szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy bowiem standard życia mieszkańców miasta Leszna.

 

NUMER: 8
Nazwa projektu: Bezpieczne Leszno- Bezpieczni Mieszkańcy- wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie- Gronowie.
Szacunkowy koszt: 199.850,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Remiza OSP Leszno- Gronowo, Ul. Gronowska 56

OPIS: Projekt zakłada zakup sprzętu, który na co dzień będzie ratował ludzkie życie, zdrowie i mienie. Zakupiony sprzęt pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Leszna oraz wszystkich osób w sytuacjach wymagającej również pomocy strażaków. Planowane zakupy środków ochrony indywidualnej dla strażaków Naszej jednostki, które pozwolą podnieść bezpieczeństwo oraz komfort pracy w czasie działań ratowniczo- gaśniczych. Zakupiony sprzęt, na co dzień będzie znajdował się na wyposażeniu OSP Leszno- Gronowo w związku z jego wartością i specyfikacją użytkowania osoby, które będą chciały z niego skorzystać muszą odbyć specjalne szkolenia. Podczas publicznych festynów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów oraz „drzwi otwartych” Naszej remizy demonstrujemy i udostępniamy sprzęt, który każdy mieszkaniec Leszna może poznać i nauczyć się go obsługiwać.

UZASADNIENIE: Dzielnica Gronowo jest jedną z najprężniej rozwijających się części miasta Leszna. Obecnie zamieszkuje tu około 6 000 osób, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy oraz pozostałych terenów miejskich koniecznym jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie- Gronowie, w odpowiedni sprzęt. Działanie Ochotników z Gronowa ma na celu rzecz ochronę i ratowanie życia, zdrowia oraz mienia. Druhowie niosą pomoc przy rożnego rodzaju zdarzeniach takich jak pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia czy też klęski żywiołowe, wichury, podtopienia zagrożenia wynikające z zadań tj. jak wiatrołomy czy też rozbiórki obiektów. Również strażacy dbają o organizowanie warsztatów z prewencji przeciwpożarowej oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i każdego Mieszkańca Naszego miasta. Powyższe cele realizowane są przez Naszych druhów i druhny, na co dzień, nie tylko podczas działań ratowniczo -gaśniczych, ale także podczas aktywnego uczestnictwa w festynach, warsztatach oraz podczas szkoleń, na których druhowie pogłębiają swoją wiedzę i podnoszą umiejętności wykorzystywane do działań ratowniczo gaśniczych. Projekt zakłada zakup sprzętu, który bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa każdego Mieszkańca Leszna oraz będzie wykorzystywany podczas działań. Dostęp do niego zapewniają strażacy z tutejszej jednostki, którzy są gotowi 24 godziny na dobę każdego dnia użyć go w celu ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców. W zeszłym roku dzięki dofinansowaniu przez Urzędu Miasta Leszna zakupiliśmy nowoczesny samochód, który chcemy doposażyć. Zakup defibrylatora AED pozwoli druhom Ochotniczej Straży Pożarnej podjąć działania ratujące życie, zdrowie mieszkańców od pierwszej chwili kontaktu z poszkodowanymi. Wiedza dotycząca uposażenie OSP w AED da mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, iż sprzęt do ratowania życia znajdzie się w bezpośredniej, kolejnej lokalizacji Naszego Miasta. Do tej pory nie było stałego dostępu do Defibrylatora w Gronowie- w sytuacjach na naszym terenie musieliśmy czekać na sprzęt innych jednostek. Zakup pozwoli na podniesienie szans oraz poziomu ratowania życia przez Druhów. Połowa planowanego budżetu zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu ratownictwa technicznego. Dzięki dodatkowemu niezbędnemu uposażeniu będziemy mogli pomagać poszkodowanym nie tylko w wypadkach komunikacyjnych w mieście Lesznie, ale także w lokalizacjach ościennych tj. nowo wybudowana droga ekspresowej S5. Zakup kamery termowizyjnej pozwoli Ochotnikom z Gronowa realizować większy zakres działań ratowniczo- gaśniczych. Na co dzień strażacy pracują w trudnych warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i życia samych ratowników. Aby podnieść poziom ochrony i bezpieczeństwa niezbędny jest sprzęt ochrony dróg oddechowych. Potocznie zwane „Aparaty”, które mamy na wyposażeniu są już sprzętem eksploatowanym od kilkunastu lat- ich czas w niedługim czasie dobiega końca a zdobycie części serwisowych będzie niemożliwe. Strażak biorący udział w działaniach powinien odczuwać jak najwyższy komfort pracy. Bezpieczeństwo ratownika w myśl dewizy „ Żywy ratownik, to dobry ratownik” powinno stać na najwyższym priorytetem nie tylko dla strażaków, ale także dla mieszkańców miasta.

 

NUMER: 9
Siłownia Opalinek
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Park koło salki dla florecistów za PWSZ - ul. Opalińskich 54

OPIS: Siłownia na powietrzu dla starszych i młodych. Siłownia ma na celu poprawę aktywności fizycznej mieszkańców pobliskich osiedli, studentów. Konsultacje przeprowadzone z młodymi mieszkańcami jak i z starszymi wiekiem :-)

UZASADNIENIE: Projekt ma na celu głównie rozruszanie naszych mieszkańców. Większość tego typu projektów w większej ilości sprzętu jest oddalone od tego miejsca a pojedyńczy sprzęt umiejscowiony przy drodze. Park, w którym chcemy umieścić projekt jest zaniedbany i przy realizacji mogłoby to miejsce odżyć.

 

NUMER: 10
Nazwa projektu: Park Miejski Zaborowo - Etap II 2020r.
Szacunkowy koszt: 199.674,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA:  ul. Rynek Zaborowski, Tereny parkowe

OPIS: Stworzenie wspólnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w obszarze istniejących terenów zielonych, w południowej części Rynku Zaborowskiego. Etap II obejmujący - zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną zrealizowaną w etapie pierwszym - "Tor rowerowy" - Pumptrack dla młodzieży, stację rowerową oraz stojaki na rowery. Uzupełniona zostanie architektura parkowa o kolejne ławki.

UZASADNIENIE: Rewitalizacja zaniedbanych terenów zielonych centralnej części osiedla Zaborowo. Stworzenie atrakcyjnego i estetycznego miejsca wypoczynku dla społeczności lokalnej. Powstanie w tej części miasta obszaru dla rozwoju rekreacji i sportu, zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz starszych dzieci. W trakcie realizacji jest pierwszy etap rewitalizacji parku z Budżetu Obywatelskiego 2019. Tor rowerowy to urządzenie nowoczesne, zgodne z projektem zagospodarowania terenu i przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Integracja wielu środowisk w jednym miejscu sprzyja rozwojowi więzi społecznych i aktywizuje społeczności lokalne. Nowoczesne i niebanalne urządzenia rekreacyjne dla młodzieży przyczynią się do zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Projekt umożliwia wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi i młodzieżą. Projekt wkomponowany jest w istniejącą zieleń.

 

NUMER: 11
Nazwa projektu: Wymiana chodnika przylegającego do koszar na ulicy Racławickiej.
Szacunkowy koszt: 123.000,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. Racławicka

OPIS: Zadaniem projektu będzie wymiana starego chodnika na nową kostkę brukową wraz z obniżeniem krawężników przy przejściach przez jezdnię.

UZASADNIENIE: Chodnik na tym odcinku jako jedyny zarówno z jednej jak i z drugiej strony jak również patrząc do przylegających ulic, nie został wymieniony. Dziurawy chodnik zagraża poruszającym się tam mieszkańcom. Jest to ciąg który prowadzi m.in. z i do: osiedli, jednostek wojskowych, nowo powstałego przedszkola oraz przychodni jak również do supermarketu. Nie bez znaczenia jest również remont jaki obecnie odbywa się na ulicy Lipowej. Który sprawi, że po remoncie zapewne jeszcze bardziej zwiększy się ruch w tym miejscu. Dodatkowo należy pamiętać, że jest to ulicy z której korzystają zawodnicy w czasie: Biegu Sylwestrowego oraz Biegu Kibiców Unii Leszno. Należy również dodać, że chodnik nie spełnia obecnie standardów bezpieczeństwa zarówno dla osób niepełnosprawnych jak również osób poruszających się z dziećmi w wózkach dlatego należy również pomyśleć o obniżeniu krawężników.

 

NUMER: 15
Nazwa projektu: Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci na Starym Rynku w Lesznie.
Szacunkowy koszt: 196.500,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: ul. RyneK

OPIS: Projekt zakłada kupno urządzeń rekreacyjnych na potrzeby dzieci bywających na Starym Rynku. W ramach zgłaszanego projektu przewidziano zakup mini parku linowego i młyńskiego koła (obecnie są wynajmowane) oraz instalację dodatkowej atrakcji w postaci urządzenia taneczno-dźwiękowego (istnieje opcja wyciszania w czasie nocnym).

UZASADNIENIE: Na dzień dzisiejszy, dzieci w zasadzie nie mają zbyt wiele możliwości aktywnie spędzać wolny czas na obszarze Starego Miasta. Jeżeli stworzymy ogólnodostępne miejsce na Rynku, dzieci chętniej będą tam przebywać, co z kolei przełoży się na ilość rodzin pojawiających się na rynku. Rodzice spokojnie mogą sobie wypić kawę w jednym z lokali/ogródków na rynku lub spacerować po ulicach handlowych, a dzieci w tym czasie bawią się. W ostatnich dwóch latach dzieci mogły skorzystać z małpiego gaju (mini park linowy), co spotkało się z pozytywnym odbiorem u osób przebywających na rynku. W zasadzie, w okresie letnim, park linowy jest oblegany przez dzieci. Dlatego warto inwestować w zakup tego typu urządzeń poszerzając zakres atrakcji dla dzieci. To nie tylko daje dzieciom możliwość aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu ale również może w większym stopniu integrować mieszkańców. Projekt ten wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027, gdzie podczas konsultacji społecznych, mieszkańcy zwrócili uwagę na niewielką liczbę placów zabaw w Śródmieściu. To powoduje, że dzieci spędzają swój wolny czas błąkając się po ulicach miasta, co rodzi ryzyko nabywania niekoniecznie dobrych wzorców zachowań.

 

NUMER: 18
Nazwa projektu: POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU W LESZNIE
Szacunkowy koszt: 196.400,00 zł
Status: PRZYJĘTY

LOKALIZACJA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie - Zarządca sprzętu

OPIS: W ramach projektu planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu treningowego, diagnostycznego oraz sportowego, który pozwala na prowadzenie profesjonalnych metod treningowych. Zakupiony sprzęt jest dostosowany do dyscyplin sportowych uprawianych w Lesznie, a jego zastosowanie będzie bardzo szerokie. Sprzęt: Trenażer Siatkarski, System pneumatyczny do masażu limfatycznego, Zestawy Elektrostymulatorów Mięśni, Analizator Składu Masy Ciała, System Monitorowania Treningu Sportowców GPS, fotokomórki z sensorami dotyku, Łaźnia lodowa

UZASADNIENIE: Na terenie Miasta Leszna zarejestrowanych jest kilkadziesiąt klubów sportowych, w których trenuje kilka tysięcy mieszkańców miasta Leszna. Ponadto treningi i zawody sportowe organizowane są przez szkoły, przedszkola mające siedzibę na terenie miasta. Uczestnictwo w szkoleniu sportowych ma olbrzymie oddziaływanie na stan całego społeczeństwa miasta Leszna w zakresie m.in. dbania o stan zdrowia, utożsamiania się z miastem, a także możliwością zapewnienia optymalnych warunków życia co chroni Leszno przed wyjazdem w inne rejony kraju młodych ludzi. Na chwilę obecną żadnego klubu czy organizacji nie stać na samodzielny zakup profesjonalnych urządzeń, które z powodzeniem użytkowane są w klubach innych miast. Stawia to zwłaszcza młodych mieszkańców miasta Leszna uprawiających sport często na straconej pozycji w konkurencji z zawodnikami innych klubów. Zasadnym jest więc zatem aby kluby, szkoły itp. miały dostęp do takiego sprzętu będącego na stanie MOSiR.

 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk