Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017

Przedstawiamy opisy zadań, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2017.

Opisy zadań pochodzą od wnioskodawców.


 

PROJEKT DUŻY:

1 miejsce - 2265 poprawnie oddanych głosów
mumer 3 – 360 000,00 zł

Nazwa: Budowa boiska piłkarskiego „Orlik”
Lokalizacja: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2

OPIS: Boisko o wymiarach 54x26 m, trawa wysokości 60 mm z wypełnieniem EPDM, bramki aluminiowe Junior 5mx2m i siatki na bramki, piłkochwyty 2x15 mb o wysokości 6 m, opaski z kostki betonowej wokół boiska, 4 ławki na utwardzeniu z kostki betonowej.

UZASADNIENIE: Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie z ponad 100-letnią tradycją. Młodzież w szkole kształci się w wielu specjalizacjach. Obecnie uczęszcza do niej 800 uczniów. Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa boiska przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości, jak również do jej uatrakcyjnienia, jako miejsce zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając brak tego typu infrastruktury sportowej w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Budowa boiska w centrum miasta uatrakcyjni teren szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców miasta Leszna.

PROJEKTY MAŁE:

Miejsce 1 – 3608 poprawnie oddanych głosów
- numer 8 – 150 000,00 zł

Nazwa: Centrum integracji pokoleniowej „Famuła”
Lokalizacja: Plac zabaw przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu, na skrzyżowaniu ul. Stanisława Wyspiańskiego w Lesznie.

OPIS: Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych i seniorów oraz osób niepełnosprawnych z utwardzonymi dojazdami do urządzeń. Postawienie obiektów małej architektury do gier jak: stolik szachowy, stół tenisowy, piłkarzyki z dojazdem i możliwością użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Doposażenie placu w minikoparkę, gry terenowe i pojedyncze elementy zabawowe. Ustawienie stołów i ławek pod drewnianą wiatą zaopatrzoną w podręczną biblioteczkę sąsiedzką. Ponadto wykonanie ujęcia wodnego ze zdrojem, położenie chodników częściowo z kostki brukowej, częściowo szutrowych przystosowanych do bezpiecznego przemieszczania się na wózkach osób niepełnosprawnych. Całość będzie obsadzona zielenią. Ustanowienie głównego wejścia na plac u zbiegu ulic Św. Franciszka z Asyżu i Stanisława Wyspiańskiego z postawieniem tablicy z nazwą obiektu.

UZASADNIENIE: Rozbudowa placu zabaw „Rojberkowo” o urządzenia dla dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych pozwoli na zwiększenie integracji mieszkańców, pozytywnie wpłynie na akceptację ludzi niepełnosprawnych, skonsoliduje pokoleniowo środowisko. Po rozbudowie obiekt będzie kompletny pod względem rekreacyjnym i da możliwość organizacji mini imprez osiedlowych oraz aktywnych spotkań mieszkańców. Nadto będzie rozwijać fizycznie mieszkańców Leszna a równocześnie dawać możliwość odpoczynku przy grze lub książce. Chcemy to wykonać, po to, żeby opiekun dziecka bawiącego się na placu – obserwując go — mógł aktywnie spędzić czas. Chcemy, żeby plac tętnił życiem a wszystkie pokolenia mieszkańców Leszna integrowały się przy zabawie i rekreacji. Dlatego projekt ten uznajemy, za w pełni zasadną do realizacji.

Miejsce 2 – 1550 poprawnie oddanych głosów
- numer 9 – 150 000,00 zł

Nazwa: Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 8 w Lesznie
Lokalizacja: Stare zdewastowane boisko do koszykówki usytuowane przy boisku do piłki nożnej Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab

OPIS: Niezbędne zadania związane z wykonaniem boiska to projekt boiska, prace ziemne (przygotowanie terenu – równanie, wykopy pod fundament, drenaż, wykonanie fundamentów, przygotowanie podłoża dla ułożenia nawierzchni), montaż boiska (ułożenie nawierzchni) oraz wyposażenie (montaż urządzeń na boisku tj. słupki do tenisa i siatkówki, kosze dla koszykówki itp., wykonanie i montaż słupów oświetleniowych, zagospodarowanie terenu wokół boiska „małej architektury – tj. ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna).

UZASADNIENIE: Istotnym argumentem, zainwestowania w rewitalizację boiska sportowego jest to, że znajduje się ono na świeżym powietrzu. Jak wykazują badania, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Boisko przy szkole to doskonała inwestycja w przyszłość młodzieży. Wiadomo już, że dużo aktywnego ruchu od najmłodszych lat może zaprocentować większą aktywnością w dorosłym życiu. Ruch wzmacnia wytrzymałość kości oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie stawów, zapewniając im odpowiednią elastyczność. Poprawia odporność i kondycję młodzieży. Młodzież korzystająca z boisk sportowych ma również okazję na poprawę swoich relacji z otoczeniem. Nawiązują spontaniczne sojusze z innymi uczestnikami gier ćwiczą umiejętności społeczne. To bardzo ważne szczególnie w okresie szkolnym, kiedy młodzież naturalnie skoncentrowane jest na sobie.

Miejsce 3 – 827 poprawnie oddanych głosów
- numer 13 – 150 000,00 zł

Nazwa: Modernizacja i doposażenie istniejącego wybiegu dla psów
Lokalizacja: ulica Cypriana Kamila Norwida przy obecnym wybiegu dla psów

OPIS: Uzupełnienie obecnego wybiegu o instalację oświetlenia, wprowadzenie monitoringu, uzupełnienie brakującego sprzętu rekreacyjnego typu: tunel, przeszkody poziome, kładki.Oświetlenie jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania wybiegu przez cały rok. Obecny stan obiektu uniemożliwia korzystanie w miesiącach jesienno-zimowych oraz po zmierzchu, przez co dużym utrudnieniem jest utrzymanie czystości. Oświetlony wybieg będzie również bezpieczniejszy zarówno dla użytkowników, jak i pozwoli zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu. Dodatkowym zabezpieczeniem mógłby być także monitoring obiektu. Ważnym elementem są brakujące sprzęty rekreacyjne pozwalające rozwijać pasję miłośnikom psich sportów, a na które zabrakło nam finansów z poprzedniego budżetu obywatelskiego.

UZASADNIENIE: Uzupełnienie wybiegu o elementy sprzętowe spowoduje uatrakcyjnienie obiektu oraz częstsze jego użytkowanie przez pasjonatów psich sportów - jest to jedyne takie miejsce w Lesznie i okolicy. Oświetlenie z kolei umożliwi pełne wykorzystanie obiektu przez cały rok bez względu na porę dnia czy roku. Założenie monitoringu oraz oświetlenia przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa osób i zwierząt korzystających z obiektu. Podniesie to świadomość opiekunów do utrzymania porządku na terenie wybiegu choćby sprzątanie po psie. Podzielenie terenu na 4 różnego rodzaju wybiegu, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i oświetlenia znacznie zwiększy atrakcyjność obiektu przez cały rok.

Miejsce 4 – 744 poprawnie oddanych głosów
- numer 5 – 150 000,00 zł

Nazwa: Remont drogi przy ul. Tadeusza Rejtana
Lokalizacja: ulica Tadeusza Rejtana 104-110

OPIS: Wzmocnienie podbudowy drogi miejskiej wraz z wymianą istniejącej nawierzchni betonowej „trylinka” na nową typu kostka betonowa lub nawierzchnia asfaltowa  Regulacja wysokości istniejących studzienek kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE: Wskazana droga obsługuje dużą liczbę mieszkańców miasta Leszna. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, jak i TBS-u oraz nowo powstałego budynku wielorodzinnego. Droga została zniszczona w minionych latach w związku z prowadzeniem po niej linii autobusowej, co niekorzystnie wpłynęło na jej stan.  

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-06-18 13:26:08
0 Koszyk