Graficzny nagłówek podstrony

Lista zgłoszonych zadań

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH

Opisy zadań pochodzą od wnioskodawców do Budzetu Obywatelskiego 2016 Miasta Leszna

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

Numer 1 - 119 990,00 zł

Lokalizacje:
Nazwa: Ogólnodostępne dla mieszkańców bezpłatne korty tenisowe z nawierzchnią modułową wraz ze sprzętem potrzebnym przy szkoleniu dzieci i młodzieży. Kort główny pełnowymiarowy oraz dwa korty typu touchtennis rozkładane rotacyjnie na pustych placach i boiskach szkolnych wedle zainteresowania mieszkańców.

Ogólnodostępne dla mieszkańców bezpłatne korty tenisowe z nawierzchnią modułową wraz ze sprzętem potrzebnym przy szkoleniu dzieci i młodzieży. Kort główny pełnowymiarowy oraz dwa korty typu touchtennis rozkładane rotacyjnie na pustych placach i boiskach szkolnych wedle zainteresowania mieszkańców.  Lokalizacje: Liceum Ogólnokształcące nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół Technicznych, Gimnazjum nr 8.

Numer 2 - 140 000,00 zł

Lokalizacja: Skateplaza im. Tomasza Staniewskiego
Nazwa: "Leszczyńska Forteca" - miejsce zabawy i odpoczynku dla każdego

Skateplaza to obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjnym zlokalizowanym u zbiegu ul. Św. Franciszka z Asyżu oraz ul. Okrzei na leszczyńskim Zatorzu. Obiekt ten jest fantastycznym miejscem rozwijania sportowych oraz pasji i hobby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych korzystających z deskorolek, rolek, itp. Jednakże widząc doskonałe miejsce do zabawy i spędzenia wolnego czasu w okolicach Skateplazy, bardzo chętnie i często przebywają w jego obrębie. Dzieje się tak również dlatego, że młodsze dzieci chcą przebywać tam, gdzie chętnie wolny czas spędza ich starsze rodzeństwo. Alternatywną formą rozrywki dla tej części młodszych mieszkańców Zatorza i okolic , byłby plac zabaw. Proponuje się aby zlokalizowany został on w miejscu pomiędzy wałami w kształcie okręgu znajdującymi się części placu przy hali sportowej Gimnazjum nr 9. Jest to miejsce bezpieczne, albowiem nasypy ziemi odgradzają je od ulicy oraz ciągu komunikacyjnego. Miejsce w obecnym kształcie doskonale wpisuje się w zaplanowany temat przewodni placu, a będzie to "Forteca". Zaplanowano m.in. zamontowanie drewnianych wież strażniczych ze ściankami wspinaczkowymi na których zawisną flagi Miasta Leszna, zjeżdżalnie, linarium w centralnym punkcie placu, elementy edukacyjne dla najmłodszych oraz tych starszych dzieci i dorosłych - miejsce do odpoczynku i wspólnej gry np. w szachy. Takie miejsce jest bardzo potrzebne i z pewnością sprawi, że częściej będziemy spędzać czas na świeżym powietrzu wśród najbliższych, bawiąc się i odpoczywając. Każde z dzieci niezależnie od wieku znajdzie na placu zabaw coś dla siebie.

Numer 3 - 139 000,00 zł

Lokalizacja: Teren u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa oraz Tadeusza Rejtana.
Nazwa: Budowa kortu tenisowego.

Kort powstałby w sąsiedztwie budowanego boiska wielofunkcyjnego (Budżet Obywatelski 2015). Budowa kortu przyczyni się do poprawy aktywności fizycznej mieszkańców Leszna oraz umożliwi korzystanie z niego uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 7.

Numer 4 - 100 000,00 zł

Lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami Juranda, Jana Kazimierza, Kordeckiego i Połanieckich
Nazwa: Budowa tras asfaltowych do uprawiania sportu rekreacyjnego jazdy na rolkach z zapewnieniem stanowisko do przygotowania się do jazdy oraz urozmaiceniem tras przez posadzenie roślinności

W obecnym okresie szczególnie latem wiele osób, szczególnie młodzież uprawia tą rekreację na ulicy Juranda i Jagiełły co niestety naraża te osoby na niebezpieczeństwo a kierowców na stres w trakcie jazdy po drodze publicznej.

Numer 5 - 50 000,00 zł

Lokalizacja: Teren Miasta Leszna
Nazwa: Usuwanie graffiti - wszechobecnych malowideł "bazgrołów" na domach i bramach w obrębie miasta Leszna oraz przeciwdziałanie temu wandalizmowi (systemowe)

Konieczność przywrócenia estetyki w mieście, powołanie firmy malarskiej. Usuwanie malowideł po dobraniu właściwego koloru pod nadzorem właścicieli obiektów. Przy świeżo odmalowanych obiektach, pozostać powinien zapas farby. Zmobilizować wszystkie służby w celu ochrony obiektów do ścigania wandali. Temat permanentnie nagłaśniać w mediach, prasie. Omawiać problem we wszystkich szkołach. Zarząd miasta winien docelowo zwiększać monitoring w mieście.

Numer 6 - 140 000,00 zł

Lokalizacja: ul. Bolesława Prusa 22C
Nazwa: Rewitalizacja terenów zielonych Przedszkola Miejskiego nr 10 w Lesznie - "Zielony Świat"

Celem zadania jest rewitalizacja terenów zielonych - wprowadzenie ładu kompozycyjnego i estetycznego terenów zielonych, a przede wszystkim przywrócenie im pożytecznych dla każdego człowieka funkcji biologicznych, zdrowotnych czy społeczny. Zadanie polega na opracowaniu ogólnego projektu koncepcyjnego terenu zielonego oraz jego realizacja z podziałem na dwa etapy. 1 etap zakłada realizację inwestycji w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego i przewiduje partycypację społeczną. Etap 2 realizowany będzie z własnych środków przedszkola i rodziców dzieci tam uczęszczających w tym uzyskanym z 1% podatków. Zakresem zadania 1 etapu jest uporządkowanie istniejącej tkanki zielonej tj. m.in. wymodelowanie starych drzew, wykarczowanie zdegradowanej roślinności, wymodelowanie krzewów, przygotowanie terenu pod nasady roślin, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i ich wykonanie z zachowaniem określonych funkcji poszczególnych stref. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw tj. metalowych i drewnianych oraz ich ewentualne uzupełnienie o 1 huśtawkę typu bocianie gniazdo. W tym etapie przewidziane są również prace związane z uporządkowaniem terenu po nieczynnych od wielu lat basenach - tj. usunięcie betonowych niecek oraz 1 pakownicy. Ten teren zostanie zagospodarowany jako strefa "parkowa" i obsadzony zostanie drzewami. Wolny teren przylegający do placu zabaw zostanie zagospodarowany w taki sposób, że zdegradowane trawniki zostaną usunięte a teren zasypany piaskiem - w ten sposób utworzona zostanie duża piaskownica dla dzieci z zestawem zabawowym w jego centrum. W miarę możliwości finansowych teren zostanie uzupełniony o małą architekturę tj. ławeczki, śmietniki. Inicjatywa przewiduje partycypacje społeczną polegającą na uczestnictwie wolontariuszy przy lekkich pracach porządkowych tj. w ramach czynu społecznego - zgrabianie, wynoszenie odpadów, itp. 2 Etap będzie związany głównie z nowymi nasadzeniami i realizowany będzie w ramach zadań własnych przedszkola. Inwestycja zostanie rozpisana na etapy i będzie realizowana w kolejnych latach w zależności od możliwości finansowych przedszkola. Na 2016 rok zaplanowano i zabezpieczono finansowo realizację inwestycji polegającej na utworzeniu atrakcyjnej kompozycji kwiatowej w najbardziej reprezentacyjnej części przedszkola tj. od strony głównego wejścia do budynku. Ponadto uzupełnienia będą wymagały rabaty przy budynku i duża część terenu wzdłuż ogrodzenia w celu polepszenia izolacji od hałasu i zanieczyszczeń. Te właśnie zadania będą realizowane w kolejnych latach w ramach zadań własnych. Nasadzenia będą kontynuacją od lat prowadzonych akcji uzupełnia roślinności na terenie przedszkola. Dopiero jednak przeprowadzona rewitalizacja i opracowana koncepcja pozwoli osiągnąć zamieszczony efekt estetyczny i wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta.

Numer 7 - 70 653,00 zł

Lokalizacja: ul. Cypriana Kamila Norwida (przy obecnym wybiegu dla psów)
Nazwa: Park i wybieg dla psów.

Stworzenie - rozbudowanie istniejącego już wybiegu dla psów wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta Leszna, ze względu na brak jakichkolwiek działań w wyżej wymienionym temacie w poprzednich latach. W naszym mieście obserwujemy wzrost liczby ludzi posiadających psy i jednocześnie brak miejsc, w którym to istniałaby możliwość wybiegu ich swobodnego biegania. Kolejnym z powodów powstania takiej inicjatywy są glosy właścicieli psów, że istniejący wybieg jest za mały, nie wszystkie psy mogą biegać razem co jest sporym utrudnieniem, gdyż trzeba stać i czekać na swoją kolej. W związku z powyższym zagospodarowanie większej przestrzeni, podzielonej na mniejsze umożliwi jednoczesne przebywanie na tym samym terenie większej ilości wraz z ich właścicielami. Poza tym inwestycja ta stworzy posiadaczom psów możliwość zadbania o potrzeby swoich podopiecznych, jak również miejsce to będzie sprzyjało spotkaniom osób o podobnych zainteresowaniach. Co za tym idzie może to być również miejsce spotkać tematycznych i edukacyjnych typu konkursy, zawody, szkolenia, promocje producentów oraz lokalnych sklepów zoologicznych. Dodatkowo zamontowanie monitoringu, który został ujęty w kosztorysie wprawi, że będzie to miejsce przyjazne, czyste i bezpieczne.

Numer 8 - 130 000,00 zł

Lokalizacja: ul. 1 Maja 1, Leszno (ZSR-B)
Nazwa: I etap budowy kompleksu boisk sportowych - boiska do siatkówki, bulodromy na 100-lecie Zespołu Szkół Rolniczo -Budowlanych w Lesznie

Obecnie boisko sportowe, które znajduje się przy szkole powstało w latach 1969-1973 w czynie społecznym uczących się wówczas uczniów. Na dzień dzisiejszy boisko nie spełnia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu (asfalt stracił swoje właściwości, rozrastające się korzenie pobliskich drzew porozrywały asfalt, a ogrodzenie, które znajduje się wokół boiska zagraża bezpieczeństwu). Budowa kompleksu znacznie wzbogaci bazę sportową szkoły, a w szczególności da możliwość uprawiania sportu mieszkańcom zamieszkujących okolice ul. Strzeleckiej, bowiem w promieniu 1 km nie ma żadnego ogólnodostępnego obiektu sportowego do uprawiania zespołowych gier sportowych. Boisko służyłoby również uczniom Zespołu Szkół Specjalnych jak również młodzieży uczęszczającej do ZSR-B jako okolicznego centrum sportowego dla pobliskich mieszkańców, 100 - letnia obecność placówki w świadomości mieszkańców miasta Leszna, świadczy o oczywistej potrzebie modernizowania i unowocześnienia bazy w celu służenia mieszkańcom samego miasta jak i powiatu (młodzież internacka, dojeżdżający uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej).

Numer 9 - 85 500,00 zł

Lokalizacja: ul. Bolesława Prusa 33 (teren szkoły, główne wejście do szkoły)
Nazwa: "Rowerowy zawrót głowy" - budowa wiaty rowerowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika z Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz Gimnazjum nr 4 w Lesznie.

Podejmowane przez władze miasta Leszna i szkołę działania w ramach edukacji proekologicznej oraz propagowania zdrowego trybu życia (np. rozwój ścieżek rowerowych) odniosły bardzo wymierny efekty w postaci znaczącej ilości osób dojeżdżających do szkoły rowerami. Konieczne jest więc zapewnienie miejsca, w którym można byłoby bezpiecznie przechować rowery podczas pobytu młodzieży w szkole. Miejsca, które - wobec zdarzających się kradzieży- byłoby dodatkowo na bieżąco monitorowane. Wiata rowerowa służyłaby też wielu osobom korzystających z kompleksu sportowego - sali gimnastycznej i boisk sportowych "Orlik" - adresatom bogatej oferty zajęć sportowych. Ważne jest też, że szkoła uczestniczy w międzynarodowych wymianach w ramach projektu Erasmus+ oraz współpracuje z racji prowadzenia programu Matury Międzynarodowej z instytucjami zagranicznymi. Z tego też powodu w szkole często bywają zagraniczni goście. Inwestycja ta dodatkowo wpisywała by się w wizerunek Leszna jako miasta posiadającego spójną i konsekwentną politykę rowerową - "Rowerowe miasto". Projekt przewiduje budowę dwóch wiat wyposażonych w stojaki rowerowe na ok. 120 stanowisk oraz monitoring wizyjny wg załączonego wstępnego projektu.

Numer 10 - 110 000,00 zł

Lokalizacja: ul. Łowiecka (przy obiektach sportowych)
Nazwa: Siłownia na otwartym powietrzu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej zachęcającej do aktywności fizycznej i wypoczynku na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje montaż 8-10 elementów siłowni, nawierzchni, ogrodzenie i oświetlenie. Siłownia zapewni dzieciom, młodzieży i seniorom możliwość aktywnego wypoczynku. Nieodpłatna możliwość skorzystania z urządzeń będzie atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu.

Numer 11 - 39 058,17 zł

Lokalizacja: ul. Narutowicza 58
Nazwa: Modernizacja i powiększenie powierzchni magazynowej Stowarzyszenia ECHO

Zadanie dotyczy modernizacji siedziby Stowarzyszenia ECHO w Lesznie i powiększenia jego powierzchni magazynowej. Stowarzyszenie działa od 14 lat na rzecz Mieszkańców Miasta Leszna, prowadząc pomoc społeczną w zakresie dystrybucji żywności, ubrań, mebli oraz artykułów pierwszej potrzeby. Aktywnie współpracuje z MOPR, Bankiem Żywienia i Samorządem Lokalnym, realizuje programy żywnościowe UE (FEAD). Pod swoją opieką posiada obecnie 590 rodzin, objętych pomocą społeczną. Działa również na rzecz młodzieży i dzieci, organizując happening, wyjazdy wakacyjne oraz wigilie dla najmłodszych. Działania Stowarzyszenia wymagają posiadania dużej powierzchni magazynowej - ze względu na duże ilości żywności, redystrybuowanej pomiędzy mieszkańców, pochodzącej z Banku Żywności, programu FEAD oraz prywatnych darczyńców. Ponadto, powierzchnia magazynowa potrzebna jest również konieczna do składania ubrań oraz artykułów gospodarstwa domowego, również wydawanych osobom potrzebującym. Obecny stan powierzchni magazynowej siedzimy ECHA jest niewystarczający w stosunku do jego potrzeb. Metraż siedziby, dzierżawionej od MZBK w Lesznie to 42,02 mkw, podzielony jest na 2 pomieszczenia - jedno o charakterze biurowym, drugie zaś pełni funkcję magazynu. Nie jest możliwym pomieszczenie wszystkich artykułów na tak małym metrażu, w związku z czym cześć darów składowana jest na zewnątrz. Wpływa to ujemnie na stan towarów, jednocześnie funkcjonowanie samego biura.

Numer 12 - 130 860,00 zł

Lokalizacja: Teren Miasta Leszna
Nazwa: Obniżenie (niwelacja) krawężników na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych

W ramach zadania proponuje się niwelację krawężników na przejazdach dla rowerów i przejściach dla pieszych w Lesznie - dostosowanie poprzecznych krawężników, uskoków, uszkodzeń nawierzchni do potrzeb ruchu rowerowego oraz pieszego poprzez odpowiednie prace zmierzające do uzyskania równej powierzchni. Na leszczyńskich ulicach nie rzadko można zaobserwować kilkucentymetrowe krawężniki, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów (może powodować uszkodzenia kół rowerów i stoi w sprzeczności z aktualnymi przepisami), osób niepełnosprawnych (powoduje opóźnienie w tzw. ewakuacji z przejścia, szczególnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Ponadto dla wszystkich tych grup wspólnym czynnikiem jest pogorszenie komfortu przemieszczania się po mieście.

Numer 13 - 138 900,00 zł

Lokalizacja: ul. Żurawinowa
Nazwa: Aktywnie rodzinnie i sportowo

Naszą propozycją do budżetu obywatelskiego jest zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu. Proponowana lokalizacja znajduje się na leszczyńskim osiedlu, które cały czas się rozbudowuje i rozwija. W naszej dzielnicy brakuje miejsca, gdzie można uprawiać sport, tym bardziej, że dziś wszyscy zdają sobie sprawę, że sprawność fizyczna i sportowy styl życia są niezwykle ważne do poprawy zdrowia. Niestety poprzez siedzący tryb życia i brak ruchu powstają problemy otyłości zarówno u dzieci jak i dorosłych. Chcemy zachęcić mieszkańców do zmiany i ruchu na świeżym powietrzu. Proponowany teren jest terenem ogólnodostępnym dla wszystkich, znajduje się w pobliży ciągu pieszo-rowerowo, zabudowań jedno i wielorodzinnych, firm oraz przedszkola także każdy mieszkaniec, będzie mógł skorzystać z aktywnego spędzenia czasu. Przykładowe urządzenia, które proponujemy to: Wyciąg górny + Pylon + Wyciskanie siedząc + Biegacz + Pylon + Orbitek, Drabinka + Pylon + Podciąg nóg, Wioślarz + Prasa nożna, Twister + wahadło i zestaw drążków, które służą do ćwiczeń całego ciała: nóg ramion, brzucha i pleców.

Numer 14 - 90 00,00 zł

Lokalizacja: ul. Antonińska
Nazwa: Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Antonińskiej, podniesienie bezpieczeństwa ruchu mieszkańców Leszna

Ulica Antonińska jest ważnym łącznikiem osiedla Gronowo z centrum miasta dla rowerzystów oraz pieszych. Na tym odcinku, szczególnie od zmierzchu do świtu panują bardzo trudne warunki poruszania się, co w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców Gronowa udających się do pracy lub szkoły, czy też rekreacyjnie tam spacerujących. Ulica Antonińska jest połączona z siecią ogólnodostępnych nowych ścieżek pieszo-rowerowych, które są wyposażone w oświetlenie uliczne, np. Ks. Jerzego Popiełuszki. Oświetlenie tej części ulicy Antonińskiej będzie stałym czynnikiem bezpieczeństwa mieszkańców Leszna.

Numer 15 - 113 500,00 zł

Lokalizacja: Miejsce po prawej stronie boiska SP12 (ul. Rumuńska) za ścieżką rowerową
Nazwa: Rewitalizacja Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12

Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie na plac zabaw z przyrządami rekreacyjnymi do ćwiczeń. Plac zabaw powinien być wyposażony w barwne i estetyczne elementy, ponieważ wpływa na poprawę nastroju. Dzieci z większą chęcią i radością bawią się właśnie na takich urządzeniach zabawowych. Istotnym argumentem, by zainwestować w zakup placu zabaw jest to, że znajduje się on na świeżym powietrzu. Jak wskazują badania, aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka zarówno fizycznego jak i psychicznego. Plac zabaw w szkole to doskonała inwestycja w przyszłość dzieci. Wiadomo już, że dużo aktywnego ruchu w najmłodszych latach może zaprocentować większą aktywnością w dorosłym życiu. Ruch na placu zabaw wzmacnia wytrzymałość kości oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie stawów, zapewniając im odpowiednią elastyczność. Poprawia odporność i koordynację dziecka. Dzieci korzystające z placów zabaw mają również okazję na poprawę swoich relacji z otoczeniem. Nawiązują spontanicznie sojusze z innymi uczestnikami zabawy ćwicząc umiejętności społeczne. To bardzo ważne szczególnie w okresie szkolnym, kiedy dzieci naturalnie skoncentrowane są na swojej osobie. Plac zabaw sprawia, że dzieci ćwiczą sprawność fizyczną, pozbywają się nadmiaru energii, trenują wszystkie zmysły i przygotowują się do nauki w szkole. Każdy plac zabaw powinien być bezpiecznym miejscem odpoczynku z odpowiednio dobranymi urządzeniami. Dzięki tym sprzętom, dzieci uczą się kontrolować swoje ciało, poznają jego ograniczenia, zdobywają umiejętność koordynowania i planowania swoich ruchów, ucząc się również utrzymać równowagę. Wszystko to zaprocentuje w przyszłości.

Numer 16 - 140 000,00 zł

Lokalizacja: Św. Franciszka z Asyżu
Nazwa: Rewitalizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z nowym wyposażeniem w urządzenia do zabawy dla dzieci oraz przenośną toaletę a także o ustawienie dwóch aktywnych znaków drogowych B-33

Rewitalizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu polegająca na wyposażeniu w nowe urządzenia do zabawy dla dzieci oraz przenośną toaletę. Ustawienie dwóch aktywnych znaków drogowych B-33 (RDW-101) z wyświetlaczem prędkości przy ul. Św. Franciszka z Asyżu w celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w okolicach przedszkola i dojścia do szkoły. Istniejący plac zabaw od wielu lat ulega stopniowej degradacji i należy przywrócić mu funkcjonalność poprzez wyposażenie w nowe urządzenia do zabawy i wypoczynku. Konieczne jest ustawienie przenośnej toalety. Inwestycja jest niezbędna dla najmłodszych mieszkańców Zatorza i poprawi estetycznie wizerunek ulicy. Aktywne znaki drogowe wyświetlające pomiar prędkości z komendą "ZWOLNIJ" w przypadku jej przekroczenia poprawi bezpieczeństwo na bardzo zatłoczonej ul. Św. Franciszka z Asyżu, gdzie użytkownicy nadal nie respektują ograniczeń.

Numer 17 - 140 000,00 zł

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 31
Nazwa: Zaadoptowanie przestrzeni zlokalizowanej w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 31 w Lesznie na potrzeby Leszczyńskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej

Zadanie obejmuje sporządzenie kosztorysu remontu i opracowanie planów architektonicznych adaptacji budynku na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej. Proponowana przestrzeń do bezpłatnego użytkowania przez mieszkańców, stowarzyszeń, fundacje: dwa pomieszczenia na warsztaty, wydarzenia itp. (ok. 30 m2) dwa pomieszczenia na spotkania robocze itp. (ok .15m2), jedno pomieszczenie na świetlicę, coworking itp. (ok. 60 m2), salka do ćwiczeń np. joga czy zumba dla seniorów, karate dla dzieci (ok. 50 m2), pokój administracyjny, toalety. Dostosowanie budynku do potrzep osób z niepełnosprawnością - przeprowadzenie remontu i adaptacji budynku/jednej kondygnacji zgodnie z opracowaniami w planie.

Numer 18 - 128 000,00 zł

Lokalizacja: ul. Ewarysta Estkowskiego 5, Targowisko Holenderska
Nazwa: Utwardzenie powierzchni handlowej kostką brukową na Targowisku Holenderska

Cześć powierzchni handlowej na Targowisku Holenderska jest nieutwardzona, nawierzchnię tę stanowi żużel, który podczas słonecznej pogody wysycha i tworzy zanieczyszczony pył. Również w dni deszczowe nawierzchnia ta nie sprzyja zarówno sprzedawcom jak i kupującym. Podczas opadów deszczu żużel zamienia się w błoto niszcząc towar handlującym oraz powoduje dyskomfort dla kupujących. Nieutwardzony teren i opisane wyżej warunki atmosferyczne negatywnie wpływają na handel na leszczyńskim targowisku. Utwardzenie nawierzchni poprawi komfort zakupów dla mieszkańców Leszna oraz stworzy lepsze warunki handlowe na terenie targowiska.

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH

Nazwa zadaniaLokalizacjaSzacunkowy koszt wg wnioskodawcyPrzyczyna odrzucenia
Boisko do koszykówki Boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Metziga 140.000,00 zł Wniosek nie spełnił wymogu 20 podpisów pełnoletnich mieszkańców Miasta Leszna
Plac zabaw i siłownia "pod chmurką" Skateplaza Zatorze 140.000,00 zł Wniosek wycofany przez pełnomocnika wnioskujących
Patriotyczne murale o tematyce Powstania Wielkopolskiego i Żołnierzy Wyklętych Kamienice miejskie 40.000,00 zł Wniosek nie spełnił wymogu 20 podpisów pełnoletnich mieszkańców Miasta Leszna
Stacja naprawy rowerów IBOMBO PRS-LV2 Skateplaza Zatorze, Rynek, ul. Estkowskiego (park), cmentarz (od strony ul. Niemieckiej) Park 1000-lecia 39.341,55 zł Wniosek nie spełnił wymogu 20 podpisów pełnoletnich mieszkańców Miasta Leszna
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2016-03-08 07:41:27
0 Koszyk