Graficzny nagłówek podstrony

Opisy zadań poddane pod głosowanie

Zadanie nr 1
Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki nożnej o wym.24m x 44m przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

 • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk szkół podstawowej, gimnazjum i ZSE oraz zdrowemu wychowaniu i propagowaniu kultury fizycznej chcemy uatrakcyjnić rekreację na świeżym powietrzu uczniom i mieszkańcom dzielnicy Podwale. Nadmieniamy, że w naszej dzielnicy aktualnie nie ma tego typu obiektów sportowych ogólnodostępnych. Wnioskowane boisko stanowić będzie kontynuację rozpoczętej w 2014r modernizacji w/w terenów przy naszych szkołach, które są i pozostaną obiektami faktycznie otwartymi dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Zadanie nr 2
Montaż windy osobowej dla dzieci niepełnosprawnych

 • Jesteśmy placówką integracyjną, której jednym z zadań jest pokonywanie barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. Na dzień dzisiejszy brak windy jest ewidentną barierą w funkcjonowaniu dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Przedszkole jest budynkiem dwukondygnacyjnym, sale przedszkolne i gabinety terapeutyczne znajdują się na dwóch poziomach. Montaż windy usprawni przemieszczanie się rodziców i ich niepełnosprawnych ruchowo dzieci, zdecydowanie poprawi stan bezpieczeństwa komunikacyjnego w placówce; wpłynie na odciążenie rodziców w codziennym trudzie przenoszenia fizycznie upośledzonych dzieci, poprawi komfort psychiczny rodziców, którzy z pełnym zaufaniem powierzają nam swoje dzieci.

Zadanie nr 3
Ciąg pieszo-rowerowy

 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna korzystających z drogi, przemieszczających się w kierunku zbiornika w Zaborowie oraz mieszkańców osiedla Ustronie. Poprawa bezpieczeństwa młodzieży z pobliskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, przechodzącej do sali gimnastycznej przy ul. Henrykowskiej. Połączenie istniejących sieci ciągów pieszo-rowerowych. Ułatwienie dostępności zbiornika zaborowskiego dla rowerzystów i spacerowiczów.

Zadanie nr 6
Budowa kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa i Rejtana

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego składającego się min. z boiska do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, kortu tenisowego, mają służyć nie tylko mieszkańcom osiedla Rejtana i Zamenhofa ale również mieszkańcom całego Leszna, ponadto dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej nr 13 oraz gimnazjum nr 7 w Lesznie. Celem w/w inwestycji jest podniesienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Regularne uprawianie sportu poprawia nie tylko zdrowie, ale także powoduje, iż nasze dzieci są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, ponadto aktywność fizyczna przekłada się nierzadko na lepsze wyniki w nauce. Potrzeba powstania w/w kompleksu sportowego jest uzasadniona z uwagi na brak dostępnego dla ogółu ludności przedmiotowego boiska w tej części miasta.

Zadanie nr 7
Budowa placu zabaw- "Zatorze"

 • Skateplaza w Lesznie jest jednym z najciekawszych i najnowocześniejszych miejsc rekreacyjnych w naszym mieście. Jest dumą i chlubą Leszna, miejscem spotkań młodych ludzi. Miejsce to jest jednak przeznaczone głównie dla nastolatków, przy jego tworzeniu zapomniano o najmłodszych. Wiele młodszych dzieci chętnie odwiedza Skateplazę i pobliski orlik, jeżdżą tam na rowerkach i hulajnogach, często wchodząc w drogę deskorolkarzom i rowerzystom, co niekiedy bywa niebezpieczne. Młodsze dzieci bowiem nie dostosowują się do zasad obowiązujących na Skateplazie. Naszym zdaniem miasto powinno stworzyć na terenie obiektu osobne miejsce, w którym bezpiecznie mogłyby bawić się maluchy. Idealnym na jego usytuowanie byłby tor przeznaczony dla drużyny speedrowerowej Szawer, która i tak prawie wcale z niego nie korzysta. Miejsce to jest nieoświetlone, pełno tam potłuczonego szkła, gdyż często przebywają tam bezdomni zanieczyszczając ten teren. Należy podkreślić, że w tej części Zatorza nie ma prawdziwego i ciekawego placu zabaw, na którym dzieciaki mogłyby się wyszaleć i spędzić czas na świeżym powietrzu. Taki plac mógłby stać się centrum spotkań rodzinnych, byłby sporym udogodnieniem nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy mogliby zaprowadzać tam swoje dzieci bez obaw o ich bezpieczeństwo.

Zadanie nr 8
Budowa placu zabaw dla dzieci z elementami lotniczymi

 • Zadanie polega na budowie lotniczego placu zabaw dla dzieci na terenie leszczyńskiego lotniska. Lotnisko jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Leszna, którzy przybywają tam całymi rodzinami aby wypocząć i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Z naszych obserwacji wynika, że brakuje tam miejsca zabaw dla dzieci, dla których lotnisko jest ciekawym i atrakcyjnym miejscem. Wielu mieszkańców naszego miasta bardzo chętnie odwiedza lotnisko z dziećmi w czasie dni wolnych, czy to udając się na spacer czy też na wycieczkę rowerami, gdzie mają możliwość skorzystania z usług gastronomicznych, wypoczynku na świeżym powietrzu, oglądania tego co dzieje się na płycie lotniska. Profesjonalne i kreatywne miejsce zabaw dla dzieci przyczyni się do ich rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychicznego, uatrakcyjnienia rodzinnych wycieczek i spowoduje to, że społeczeństwo Leszna wzbogaci się o atrakcyjny punk na mapie miasta, gdzie czas mogą spędzić całe pokolenia. Dodatkowo leszczyńskie lotnisko, jako jeden z najsławniejszych ośrodków sportów lotniczych na świecie, odwiedzane jest przez wielu pilotów wraz z ich rodzinami, podczas lotów treningowych, szkolnych, a w szczególności podczas szeregu imprez sportowych, często o randze międzynarodowej. Mając na uwadze powyższe, chcemy zainicjować pomysł budowy profesjonalnego, ciekawego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z motywami lotniczymi. Takiego placu zabaw w proponowanej przez nas formie nie ma jeszcze w Lesznie, co jest dodatkowym atutem przemawiającym za jego realizacją. Plac zabaw będzie dodatkowym magnesem przyciągającym mieszkańców Leszna na lotnisko, które jest przecież wizytówką naszego miasta. Pragniemy żeby leszczyńskie lotnisko rozwijało się i aby najmłodsi mieszkańcy miasta Leszna mieli tutaj swoje miejsce do zabawy i spędzania wolnego czasu. Plac zabaw oprócz funkcji rekreacyjnej, poprzez swoje niepowtarzalne elementy interaktywne będzie pełnił także funkcje edukacyjną dla dzieci.

Zadanie nr 9
"Sekundniki" wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach

 • Znajomość czasu, jaki pozostał do "zmiany świateł" przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalin i natężenia hałasu, gdyż pozwala wcześniej podjąć decyzję o zatrzymaniu pojazdu/przygotowaniu do ruszenia oraz pozwala uniknąć nadmiernego przyspieszania/hamowania między kolejnymi skrzyżowaniami. Poprawia to płynność oraz bezpieczeństwo ruchu, powoduje to, że przejazd przez skrzyżowania (i między nimi) jest bezpieczniejszy i bardziej płynny. Przy złych warunkach atmosferycznych, szczególnie podczas opadów deszczu lub śniegu, znajomość pozostałego jeszcze czasu wyświetlania światła zielonego, umożliwia uwzględnienie warunków jazdy i unikanie gwałtownego hamowania, które może stwarzać różne zagrożenia (niekontrolowany poślizg, stłuczki, najechania na tył hamującego pojazdu itp.). Ogranicza też blokowanie skrzyżowania przez pojazdy, które nie zdążyły go opuścić. Jeżeli kierujący widzi, że zjazd ze skrzyżowania jest niemożliwy, a czasu światła zielonego jest mało, to najczęściej powstrzymuje się od wjazdu w obszar skrzyżowania.

Zadanie nr 10
I etap remontu obiektu strzelnicy sportowej

 • Strzelnica sportowa powstała ok. 30 lat temu. Wychowało się na niej wielu zawodników reprezentujących Miasto Leszno w kraju jak i zagranicą. Zdobywali oni medale Mistrzostw Polski, Europy oraz Świata (m.in. Anna Góra). Na strzelnicy były przeprowadzane zajęcia dla uczniów leszczyńskich szkół, odbywały się zawody rangi wojewódzkiej. W chwili obecnej obiekt strzelnicy wymaga pilnego remontu, co wykazane zostało w protokole kontroli stanu technicznego elementów budowlanych obiektu strzelnicy. W pierwszej kolejności konieczna jest naprawa ścian wzdłużnych i dachów. Prace te stanowiłyby I etap remontu. W dalszej kolejności należałoby dokonać modernizacji oraz odnowienia wnętrza. Strzelnica jest miejscem zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta. Należy pamiętać, że sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze, promuje odpowiednie zachowania, kształtuje charakter i tożsamość. Obiekty sportowe służą jako miejsca spotkań, które integrują ludzi, a zwłaszcza młodzież. Wzmacniają się przez to więzi społeczne. Ludzie poznają swoje mocne i słabe strony, zarówno psychiczne jak i fizyczne, uczą się działania zespołowego i współzawodnictwa. W chwili obecnej trudno jest o takie stwierdzenie w przypadku strzelnicy przy III LO. Zaciekające dachy, pęknięcia ścian, częste akty dewastacji wpłynęły na brak możliwości stworzenia ze strzelnicy obiektu przyjaznego dla młodzieży oraz mieszkańców miasta. Remont mógłby wpłynąć na pozytywny odbiór strzelnicy przez mieszkańców, wpłynąć na chęć zapoznania się ze strzelectwem sportowym jako dyscypliną olimpijską a młodzieży zapewnić odpowiednie warunki w trenowaniu i osiąganiu dalszych sukcesów

Zadanie nr 11
Ciąg pieszo-rowerowy "ŚCIEŻKA MIĘDZYPOKOLENIOWA"

 • Aleja 21 Października jest naturalną drogą pieszo-rowerową, z której korzysta wielu mieszkańców Leszna. Cały rok można spotkać tu wiele osób uprawiających biegi, jeżdżących na rowerach, spacerujących ze swoimi zwierzętami. Dróżka ta jest wykorzystywana także jako miejsce spacerów rodzinnych przez osoby starsze i młodych ludzi z dziećmi. Aktualnie ten odcinek jest zaniedbany: słabe oświetlenie, mnóstwo dzikiej roślinności, bardzo zniszczona nawierzchnia. Chcielibyśmy, aby ta Ścieżka przyciągała mieszkańców, aby jeszcze bardziej czynnie korzystali z aktywnego wypoczynku. Aleja ma być "Ścieżką Międzypokoleniową", na której każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby starsze- chcemy żeby Ścieżka była miejscem na spacery, na chwile relaksu na ławeczce przy jasnym oświetleniu. Osoby uprawiające sport- chcemy, żeby Ścieżka była miejscem, w którym każdy, kto uprawia sport, mógł znaleźć podczas swojego treningu możliwość wykonania ćwiczeń rekreacyjnych. Rodziny- chcemy, żeby Ścieżka była miejscem spacerów dla całych rodzin. Chcemy, żeby Ścieżka była bezpiecznym, czystym miejscem dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta Leszna.

Zadanie nr 13
Przebudowa 2 skrzyżowań polegająca na wyniesieniu wysokościowym strefy i dojazdów do skrzyżowań

 • Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na: - zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach prowadzących do przedszkola i szkoły, - spowolnienie ruchu pojazdów wpływające na bezpieczeństwo i zmniejszenie degradacji budynków, - zmniejszenie hałasu do dopuszczalnej normy, - bezpieczne łączniki z planowaną ścieżką rowerową.

Zadanie nr 17
Ścieżka rowerowa

 • Ścieżka byłaby konieczna, bo młodzież szkół uczęszcza często tą aleją. Ścieżka ma służyć celom rekreacyjno-spacerowym.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-18 13:03:23
0 Koszyk