Graficzny nagłówek podstrony

Głosowanie

Od 25.04 (środa) do 10.05.2018r. (czwartek) trwa głosowanie na zakwalifikowane projekty w Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna. Do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1.200.000 złotych. Karta do głosowania została opublikowana u dołu strony w plikach do pobrania. 

Kto może głosować?

  • Pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Leszna.

Na czym należy głosować?

  • Tylko na Karcie do głosowania, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna.

Co musi zawierać Karta do głosowania, by została uznana na ważną?

  • Własne imię, nazwisko, numer PESEL, data wypełnienia, czytelny podpis, nr wybranego projektu.

Proste zasady głosowania:

  • Każda osoba ma prawo do oddania tylko jednego głosu – głos ważny,
  • Głosowanie na kilka projektów przez jedną osobę – głosy nieważne,
  • Głosowanie kilkukrotnie na ten sam projekt – ważny tylko jeden głos.

Gdzie dostępna jest Karta do głosowania?

  • W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie oraz na stronie internetowej pod adresem www.budzetobywatelski.leszno.pl i bip.leszno.pl (UWAGA - do pobrania u dołu strony)

Gdzie i w jakie sposób należy dostarczyć wypełnioną Kartę do głosowania?

  • osobiście - włożyć wypełnioną kartę do głosowania do urny zlokalizowanej przy Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15 w Lesznie, lub
  • listownie - w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul Kazimierza Karasia 15 z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski 2018” (liczy się data stempla pocztowego).

  


 PROJEKT NR 1 - Polegiwacz: to instalacja-mebel miejski, który pełni funkcję placu zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań i odpoczynku dla dorosłych.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Park im. Leszczyńskich Satyryków, za Teatrem Miejskim w Lesznie

OPIS: Projekt zakłada stworzenie instalacji w Parku im. Leszczyńskich Satyryków, która będzie pełniła funkcję placu zabaw dla dzieci, a dla dorosłych miejsca integracji i relaksu. Forma instalacji składa się z metalowych obręczy i naprężonych sznurków (siatki) wypełniającej przestrzeń między obręczami. Napięte sznurki mogą służyć dorosłym do leżenia lub siedzenia, natomiast dzieciom do wspinaczki. W ten sposób instalacja integruje różne grupy społeczne. Do realizacji niezbędne uzyskanie zgody Miejskiego Zakładu Zieleni Miejskiej, akceptacja położenia instalacji i skonsultowania, które drzewa można wykorzystać do montażu instalacji. Następnym etapem jest wykonanie projektu: określenie wielkości instalacji, ostatecznej formy, doborów materiałów i kolorystyki oraz skonsultowanie czy taki projekt spełnia normy i można oddać mieszkańcom do użytkowania. Po wykonaniu projektu firma wykonawcza wykona montaż konstrukcji. Istnieje możliwość rozważenia wspólnego z mieszkańcami zamontowania siatki. Takie wspólne działanie zintegruje mieszkańców, da im poczucie odpowiedzialności za instalacje i zainauguruje korzystanie z instalacji.

UZASADNIENIE: Potencjał Parku im. Satyryków Leszczyńskich jest niewykorzystany. Park położony w okolicach szkół średnich (I LO, IV LO, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych), może stać się miejscem integrującym uczniów w Lesznie. Teatr Miejski w Lesznie jest w stanie wykorzystać teren parku w sezonie letnim do działań artystycznych lub jako ogródek w sezonie letnim dla klubu Maskarada. Teren zieleni może również pełnić funkcję miejsca spotkań dla okolicznych mieszkańców. Instalacja: „Polegiwacz” może być wykorzystywana przez różne kategorie społeczne i wiekowe. Jej interesująca forma uatrakcyjni miejsce, przykuje uwagę i zachęci mieszkańców do przychodzenia do parku. Forma instalacji - siatka rozwieszona między drzewami pełni uniwersalną funkcję: zarówno placu zabaw dla dzieci, jak i miejsca spotkań i odpoczynku dla dorosłych. Dzieci chętnie będą się wspinały na instalację, natomiast dorośli oddadzą się odpoczynku kładąc się na siatkę i np. czytając książkę. W ten sposób ta atrakcyjna forma może stworzyć nowy landmark w mieście i ożywić teren parku.

 

PROJEKT NR 2 - Maszt z flagą Polski - Pomnik w formie 30 metrowego masztu flagowego.

Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Tereny zielone przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja oraz Ewarysta Estkowskiego. Pas zieleni między skrzyżowaniem a restauracją Olimp.

OPIS: Zamiarem jest budowa masztu o wysokości 30 metrów wadze ok. 20 ton. Na maszcie ma być zainstalowana flaga narodowa Polski. Roboty budowlane miałyby polegać na: wykonaniu fundamentu pod maszt, wyładunku dostarczonego przez producenta masztu flagowego, że specjalistycznego samochodu dostawczego, za pomocą zamontowanego w tym pojeździe specjalistycznego urządzenia, położenia masztu na wyznaczonym fragmencie gruntu, a następnie wstawieniu do związanego trwale z gruntem fundamentem. Uporządkowanie terenu po budowie, zagospodarowanie terenu w instalację elektryczną do celów eksploatacyjnych oraz oświetleniowych, budowa ciągu komunikacyjnego pieszego od ulicy Konstytucji 3 Maja. Na szczycie masztu instalacja flagi o powierzchni 50 m2 wciągana elektrycznym urządzeniem.

UZASADNIENIE: Idea budowy masztu powstała z chęci upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 99 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. Dla każdego mieszkańca Leszna i nie tylko mieszkańca było by to dobre miejsce upamiętnienia świat narodowych, obchodów narodowych czy też rocznic. Pomnik w postaci 30 metrowego masztu flagowego doskonale dopasowałby się do pobliskich wieżowców. Maszt stojący na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 5 oraz nr 12 stał by się wspaniałą wizytówką Leszna i wzorem do naśladowania patriotyzmu oraz dumy z Flagi Narodowej. 

 

PROJEKT NR 3 - Boisko wielofunkcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Szacunkowy koszt: 170.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Plac przedszkolny przy przedszkolu miejskim nr 18 im. Sportowa Kraina, ul. Włodarczaka 3, 64-100 Leszno

OPIS: Celem zadania jest powstanie boiska stacjonarnego, wielofunkcyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie placu przedszkolnego. Zadanie polega na zmontowaniu boiska GolBox S BAMBINI o wymiarach 7m x 10,5m ogrodzonego bandami z płyt PE, z dwoma bramkami do gry w piłkę nożną, z jednym zamontowanym koszem do gry w koszykówkę oraz wyznaczonym miejscem na tzw.: bieżnię. Nawierzchnia boiska położona zostanie z trawy syntetycznej. Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy: 1 etap zakłada realizację inwestycji w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Etap 2 realizowany będzie z własnych środków przedszkola i rodziców dzieci tam uczęszczających w tym uzyskanym z 1% podatków. Zakresem zadania 1 Etapu jest wyposażenie placu zabaw w stacjonarne boisko wielofunkcyjne. 2 Etap będzie związany głównie z przygotowaniem terenu pod boisko i realizowany będzie w ramach zadań własnych przedszkola. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostaną prace związane z odmalowaniem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw tj. metalowych i drewnianych oraz ich ewentualne uzupełnienie o 2 huśtawki typu bujaczki oraz o piaskownice z zadaszeniem. Dodatkowo wykonanie projektu boiska nastąpi z własnych środków finansowych.

UZASADNIENIE: Realizacja zadania z pewnością efektywnie wpłynie na społeczność miasta Leszna, gdyż korzystać z obiektu będą przedszkolaki z naszej placówki (łącznie 150 dzieci), ich rodzeństwo, rodzice, którzy będą mogli wraz z dziećmi uczestniczyć w zabawach z piłką zgłębiając dzieciom tajniki gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Współpracując z Football Academy z Leszna będziemy organizować spotkania z profesjonalnymi trenerami dla chętnych dzieci w ramach innowacji pedagogicznej "Na sportowo rosnę zdrowo". Ponadto organizować będziemy cykliczne między przedszkolami leszczyńskimi rozgrywki w piłkę nożną między dziewczynkami w wieku 5-6 lat.

 

PROJEKT NR 4 - Ścianka wspinaczkowa

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Narutowicza 74a , 64-100 Leszno

OPIS: Niniejszy projekt przewiduje stworzenie ścianki wspinaczkowej na terenie naszej gminy. W Lesznie nie ma obiektu, w którym można by sprawdzić swoje możliwości fizyczne w trudnych warunkach. Wykorzystując budynek szkolny znajdujący się na ul. Gabriela Narutowicza chcemy stworzyć unikatowe miejsce, dające możliwość mieszkańcom Leszna spędzenia wolnego czasu w nietuzinkowy sposób. Ponadto, w kreatywny sposób zmienimy istniejącą już konstrukcję, nadając jej nową funkcję. Miejsce to będzie również świetną propozycją, by rozwijać swoją aktywność na świeżym powietrzu Szacunkowo ścianka będzie mierzyła 17 metrów wysokości. Drogi wspinaczkowe będą więc bardzo zbliżone do tych, które występują w najbardziej znanych skałach, takich jak Góry Sokole czy Jura Krakowsko-Częstochowska. Stopień trudności zostanie dopasowany tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Obiekt zostanie wyposażony w atestowany sprzęt (liny, uprzęże, kaski oraz sprzęt asekuracyjny), który będzie dostępny dla każdego.

UZASADNIENIE: Wprowadzanie u młodych ludzi zajęć związanych z rozwojem ruchowym jest niezmiernie ważne. W dzisiejszych czasach ruchliwość młodego pokolenia jest zdecydowanie mniejsza niż kilka dekad temu. Tworzenie obiektów sprzyjających rozwojowi motorycznemu człowieka nie powinno być spychane na dalszy plan. Wspinaczka korzystnie wpływa na rozwój całego ciała. Nie tylko wzmacnia układ mięśniowy człowieka, ale również wspomaga świadomość własnych ruchów i możliwości. Każda czynność jest kontrolowana, wymaga niebywałej koncentracji i samozaparcia. By móc czerpać prawdziwe emocje niezbędne są też systematyczne ćwiczenia. Sporo jest sportów, które wymagają połączenia wielu umiejętności równocześnie, jednak nie wszystkie przyczyniają się do tak dużego wzrostu adrenaliny oraz satysfakcji z osiągnięć. Jednak ścianka wspinaczkowa to nie tylko miejsce zarezerwowane dla dzieci i młodzieży. Osoby dorosłe również znajdą na niej coś dla siebie. Może nową pasję? Obiekt ten daje możliwość sprawdzenia nie tylko swojej kondycji, ale również stanu ducha czy przełamania leków i oporów przed nieznanymi wyzwaniami.

 

PROJEKT NR 5 - Kompleks boisk Leszczynko – Zaborowo 

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

OPIS: Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych, wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonanie prac ziemnych, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowa kompleksu boisk, miejsc rekreacji, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie utwardzeń, elementów zagospodarowania, obsianie trawą i nasadzenia (prace związane z obsadzaniem terenów zielonych, wykonują uczniowie kierunków Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych), dostawa i montaż wyposażenia, uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, wymiana ogrodzenia (opcjonalnie), wykonanie oświetlenia (opcjonalnie), wykonanie monitoringu (opcjonalnie).

UZASADNIENIE: Obecne boisko sportowe które znajduje się przy szkole powstało w latach 1969-1973 w czynie społecznym uczących się wówczas uczniów. Na dzień dzisiejszy boisko nie spełnia warunków do bezpiecznego uprawiania sportu (asfalt stracił swoje właściwości, rozrastające się korzenie pobliskich drzew porozrywały asfalt). Budowa kompleksu znacznie wzbogaci bazę sportową szkoły, a w szczególności da możliwość uprawiania sportu mieszkańcom zamieszkujących dzielnice – Leszczynko, Zaborowo. Boisko służyłoby również uczniom Zespołu Szkół Specjalnych jak również młodzieży uczęszczającej do ZSR-B oraz młodzieży internackiej, dzięki czemu realizacja założeń dydaktycznych podstawy programowej oraz zajęcia rekreacyjne zwiększyłyby swą atrakcyjność, jakość oraz bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia dla argumentowania celowości złożonego projektu jest również fakt, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach naszej placówki zostanie uruchomiony oddział sportowy, którego patronem jest Polonia 1912 Leszno. Całościowo projekt boiska wpisuje się w wizję ZSR-B jako okolicznego centrum sportowego dla pobliskich mieszkańców, 100-letnia obecność placówki w świadomości mieszkańców miasta Leszno, świadczy o oczywistej potrzebie modernizowania i unowocześniania bazy w celu służenia mieszkańcom samego miasta jak i powiatu (młodzież internacka, dojeżdżający uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej, wychowankowie klubu Polonia 1912 Leszno).

 

PROJEKT NR 6 -  Budowa wielofunkcyjna boiska do siatkówki i koszykówki. Otoki z trawy i kostki brukowej (nawierzchnia z kostki brukowej, oświetlenie, ławki, ogrodzenie)

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Tereny zielone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza, ul. G.Narutowicza 57, 64-100 Leszno

OPIS: Rewitalizacja terenów zielonych przy szkole wraz z budową wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki. Szkoła posiada już projekt: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie.

UZASADNIENIE: Zgłaszamy do realizacji projekt, ponieważ chcemy uatrakcyjnić rekreację dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu uczniom i mieszkańcom dzielnicy Podwale. Najbardziej lubianą formą zajęć dzieci i młodzieży podczas lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie wolnym są gry zespołowe, do których to obiekt będzie służył. Z rozmów z rodzicami i uczniami wynika, że chętnie korzystaliby z takiego obiektu po południu i w czasie wolnym. Stan techniczny obecnych terenów zagraża zdrowiu naszym uczniom (liczne dziury w nawierzchni, mur graniczący z wieżą ciśnień rozpada się i grozi zawaleniem).

 

PROJEKT NR 7 - Zakup i zamontowanie defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w miejscach publicznych w Lesznie.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Obszar całego miasta w miejscach publicznych ogólnodostepnych tj. UM Leszna, Rynek, okolice Stadionu im. A.Smoczyka, Park "Jonstona" Skateplaza, halata Trapez, Hala Ćwicznia, Remiza OSP Gronowo, SP nr 12, Rynek Zaborowski. Pozostałe miejsca zostaną wskazane przy uzgodnieniu z Urzędem Miasta Leszna

OPIS: Zakup i montaż defibrylatorów typu AED za kwotę 150.000,00 zł po rostrzygnięciach przetargowych. Defibrylator zewnętrzny AED jest to urządzenie, które analizuje rytm serca, i w razie potrzeby, poprzez elektrody defibrylacyjne jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do serca poszkodowanego. Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Celem jest zakup i zamontowanie urządzeń AED ratujących życie w Lesznie, w miejscach użyteczności publicznej. Proponowane miejsca są miejscami ogólnodostępnymi. AED jest urządzeniem przenośnym i łatwym w użyciu bardzo przydatnym podczas nagłego zatrzymania krążenia, kiedy liczy się każda minuta. Urządzenia AED proponujemy umieści w szafkach odpornych na kurz, zabrudzenia, wilgoć. Miejsce umieszczenia defibrylatora zostanie oznaczone fluoroscencyjną tablicą informacyjną. Osoby, które najczęściej będą przebywały w pobliżu urządzenia zostaną przeszkolone jak użyć defibrylatora zanim na miejsce zdarzenia dotrze Zespół Ratownictwa Medycznego. Rozmieszczenie urządzeń będzie można sprawdzić na stronie Miasta Leszna. Będziemy również informować lokalną społeczność oraz szkolić przy okazji pikników, imprez miejskich, by mieszkańcy wiedzieli do czego służy defibrylator i jak użyć go w krytycznej sytuacji. Obecnie w Lesznie takich urządzeń brakuje.

UZASADNIENIE: Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność mogą pomóc defibrylatory AED dostępne w miejscach przestrzeni publicznej. Na zatrzymanie krążenia narażony jest każdy z nas niezależnie od wieku. Warto wiedzieć, że natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu akcji serca daje poszkodowanym dużo większe szanse na przeżycie. Z każdą upływającą bez pomocy minutą szanse na przywrócenie akcji serca maleją o około 10%, a po 10 minutach bez akcji ratunkowej osoba ta umiera. Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Realizacja zadania będzie wysoce użyteczna dla mieszkańców Leszna pod względem możliwości ratowania życia i zdrowia oraz pod względem zwiększenia wiedzy i aktywizacji społecznej w udzielaniu pomocy przedmedycznej Zamontowanie AED w Lesznie przede wszystkim zwiększy szanse na przeżycie osób poszkodowanych.

 

PROJEKT NR 8 - Obustronna przebudowa całkowita chodnika

Szacunkowy koszt: 261.800,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: ul. Jackowskiego, 64-100 Leszno (między ul. 55 Pułku Piechoty i ul. Powstańców Wielkopolskich)

OPIS: Ilość do wykonania to ok. 1000 m2. W zakresie prac do wykonania rozbiórka starych płyt chodnikowych, wymiana podłoża i położenie nowej kostki betonowej. Wymiana krawężników przy istniejących klombach w strukturze chodnika.

UZASADNIENIE: Chodniki na naszej ulicy Jackowskiego wykonano ok. 35 lat temu. Płytki są zniszczone i popękane, w/w chodniki wykonano w czynie społecznym przez mieszkańców ulicy, miasto przekazało krawężniki i płytki z rozbiórki. Obecnie wykonano przebudowę ulicy 55 Pułku Piechoty a przebudowa naszej ulicy będzie dalszym ciągiem rewitalizacji naszego osiedla, Po wykonaniu w/w praz poprawi się dojście do Szkoły oraz Przedszkola na ul. Prusa (główna ulica dojścia do w/w placówek) oraz mieszkańców szczególnie starszych.

 

PROJEKT NR 9 - Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni.

Szacunkowy koszt: 44.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, Al. Z. Krasińskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Do wyremontowania mur o długości 49 metrów i wysokości 2,30 metra. Niezbędne do wykonania: skucie odpadającego tynku, położenie nowej elewacji, pomalowanie muru, na długości 24 metrów można umieścić tablice edukacyjne.

UZASADNIENIE: Realizacja projektu ma duże znaczenie dla uczniów szkoły, ponieważ boisko jest małe a zagospodarowanie muru stwarza dzieciom nowe możliwości zabawy. Boisko jest zawsze otwarte i korzystają z niego dzieci mieszkające na Nowym Rynku i Starym Mieście. Projekt może stać się dodatkową atrakcją dla dzieci na czas organizowanych na Nowym Rynku imprez dla mieszkańców, typu PORANKI ŚNIADANIOWE, ZLOT FOOD TRACK-ów. Realizacja Projektu wpisuje się w rewitalizację Starego Miasta.

 

PROJEKT NR 10 - Rzeźba z okazji jubileuszu XX-lecia działalności UTW Leszno

Szacunkowy koszt: 25.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Park Hermana w Lesznie u zbiegu ul. C.K.Norwida i Al. Jana Pawła II

OPIS: Rzeźba zostanie postawiona w zrewitalizowanym Parku Hermana. Zaplanowana rzeźba przedstawia kobietę w wieku 60+ zajętą szkicowaniem obrazu. Pomnik wybrany do realizacji w całości wykonany jest z piaskowca białego. Posadowiony na płycie z granitu szarego o wymiarach 65 cm x 60 cm. Wysokość rzeźby to 120 cm + podstawa. Koszty obejmują rzeźbę, koszt montażu z transportem, budowę fundamentu. Projekt rzeźby został zlecony artyście a jego propozycja została wstępnie zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Rzeźba oddaje charakter osób będących członkami leszczyńskiego Uniwersytetu, którzy mimo upływu lat stale się doskonalą i dbają o swój rozwój osobisty. Lokalizacja rzeźby w parku będzie do tego idealnym miejscem. Konsultacja z seniorami zyskała aprobatę co do kształtu i lokalizacji rzeźby. Nasza rzeźba będzie w całości zaplanowana i wykonana przez profesjonalnego artystę. Powierzenie tego zadania osobie doświadczonej zagwarantuje jakość i terminowość wykonania.

UZASADNIENIE: W 2018 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie obchodzi XX-lecie swojej działalności. Nasz Uniwersytet należy do najstarszych i największych UTW w Wielkopolsce. Jest miejscem, z którym związało się wiele szanowanych i znanych leszczyńskich Seniorów. Jesteśmy organizacją znaną w środowisku leszczyńskim. Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez władze Miasta Leszna i inne organizacje pozarządowe. Raz w miesiącu, Leszczyńska Gazeta "ABC" drukuje dodatek z działalności UTW. Prowadzimy zajęcia w ok. 40 sekcjach zainteresowań. Wykłady z medycyny, kultury, sztuki, muzykologii, psychologii, ekonomii, religioznawstwa odbywają się w poniedziałki. Organizujemy również wykłady wyjazdowe i wyjazdy edukacyjne. Nasi członkowie biorą udział w konkursach, wystawach i innych wydarzeniach w Lesznie i województwie. Są dumni z przynależności do leszczyńskiego UTW. Chcielibyśmy, aby jubileusz dwudziestolecia działalności, upamiętnić pozostawiając dla potomnych postać rzeźby. Rzeźba, która zostanie postawiona w Parku Hermana będzie wyrazem szacunku i wdzięczności Leszczynianom, którzy byli, są lub będą członkami naszej zasłużonej organizacji. Zwróci uwagę wszystkich osób odwiedzjących park na pozycję seniorów mieszkających w Lesznie. Będzie to także okazja do przełamanie wizerunku Seniora w oczach innych.

 

PROJEKT NR 11 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie

Szacunkowy koszt: 86.796,60 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 6, ul. 17 Stycznia 13, 64-100 Leszno

OPIS: Głównym założeniem projektu jest modernizacja (przebudowa) przedszkolnego placu zabaw w taki sposób, aby przeznaczony został w użytkowaniu dla wszystkich grup wiekowych. Projekt obejmowałby zakup oraz montaż nowych, bezpiecznych oraz wielofunkcyjnych elementów, zapewniających dzieciom rozwój zarówno fizyczny jak i intelektualny. Zestaw składałby się z: małej fortecy - zjeżdżalni, ciuchci z wagonikami, huśtawki, dwóch bujaków, dwóch ławeczek i kosza na śmieci. Wszystkie elementy są atestowane, rozmiarem dostosowane do wieku przedszkolnego. Wykonane z drewna, kolorowe - będą niemałą atrakcją dla dzieci. Realizacja projektu wpłynie na rozwój sprawności naszych dzieci.

UZASADNIENIE: Celem realizacji projektu jest stworzenie placu zabaw bezpiecznego oraz przyjaznego dzieciom, w każdej kategorii wiekowej. Ma on na celu pobudzić również wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny. Jego obecny wygląd odstrasza i pozostawia wiele do życzenia. Sprawia, iż Nasze Przedszkole wybierane jest w rekrutacji na drugim bądź też trzecim miejscu. Dobrze wyposażony plac zabaw zwiększy ofertę edukacyjną przedszkola, a dzieciom zapewni dodatkową radość przy zabawie z rówieśnikami. Placówka nie jest w stanie pokryć inwestycji z własnych środków. My rodzice chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom równe szanse rozwoju, dlatego właśnie wychodzimy z inicjatywą zgłoszenia takiego projektu. Na uwagę zasługuję również fakt, że plac zabaw w godzinach otwarcia Przedszkola jest dostępny dla wszystkich chętnych dzieci ze Starego Miasta i okolic.

 

PROJEKT NR 12 - Ogólnodostępny parking samochodowy

Szacunkowy koszt: 220.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: ul. Narutowicza 74, 64-100 Leszno (dz. 41/16)

OPIS: Parking dla pojazdów mechanicznych z uwzględnieniem boksów parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje powierzchnię 2200,00 m2, na który składają się następujące elementy robót drogowych: zdjęcie ziemi roślinnej, wykonanie koryta parkingu, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podsypki pod nawierzchnię brukową, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

UZASADNIENIE: Zagospodarowanie części terenu przed Zespołem Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. G. Narutowicza w Lesznie z przeznaczeniem na parking utwardzony ogólnodostępny zarówno dla uczniów tej placówki oświatowej, mieszkańców przyległego osiedla oraz dla większości widzów Teatru Miejskiego. Należy zaznaczyć, że w projekcie zagospodarowania części terenów na parkingi na terenie Leszna został wskazany również ten teren. Na dzień dzisiejszy brak parkingu w tej części miasta powoduje blokadę płynności ruchu na ulicy G. Narutowicza i przyległych do niej ulic.

 

PROJEKT NR 13 - Zielona klasa wraz z grami interaktywnymi

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Adres: ul. Łowiecka 50 c, 64-100 Leszno (boisko szkolne)

OPIS: Celem naszym jest stworzenie Zielonej Klasy. Będzie to zadaszona konstrukcja drewniana otoczona zielonymi ścianami z drzew i krzewów. Przestrzeń pozioma zostanie wzbogacona o szereg gier interaktywnych wykonanych z kostki brukowej. Klasę wypełnią ławki wykonane z drewna klejonego, skrzynie, w których dzieci stworzą zielniki i kwietniki, oraz karmniki i stacja meteorologiczna.
Prace niezbędne do powstania projektu:
1. Prace ziemne- doprowadzenie prądu i wody.
2. Prace fundamentowe – wykonanie podbudowy betonowej wraz z fundamentami żelbetowymi, wbetonowanie kotew mocujących karmniki i stację metę.
3. Prace ciesielskie – wykonanie konstrukcji drewnianej z drewna klejonego wraz z pokryciem z poliwęglanu komorowego NRO koloru brązowego.
4. Wykonanie utwardzeń wraz z grami interaktywnymi: gra w klasy, szachownica, róża wiatrów, współrzędne geograficzne miejsca.
5. Zieleń w postaci zielonej ściany z Platanów klonolistnych o formowanej koronie (szpaler formowany na stelażach bambusowych) oraz Grabów.
6. Zakup ruchomej tablicy oraz ruchomej sceny, wyposażenia stacji meteorologicznej.

UZASADNIENIE: Zielona Klasa będzie miejscem nie tylko do nauki na świeżym powietrzu. Dla nauczycieli zostanie stworzona możliwość prowadzenia kreatywnych zajęć na każdym etapie edukacji. Łatwiej w takich warunkach o innowacyjne formy nauczania. Uczniowie, przedszkolaki a także mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość współtworzyć przestrzeń dookoła Zielonej Klasy poprzez tworzenie zielników i kwietników w specjalnie przygotowanych skrzyniach. Ruchome tablice, karmniki i stacja meteorologiczna będą ułatwiały dzieciom naukę poprzez realne zaangażowanie. Pielęgnacja roślin oraz dbałość o wspólne dobro niewątpliwie pozytywnie wpłynie na postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży. Zielona Klasa będzie stanowić interaktywny plac zabaw dający lokalnej społeczności możliwość spędzania wolnego czasu, organizacji dni sportu, festynów i innych przedsięwzięć środowiskowych. Pod zadaszeniem znajdą się także ukryte atrakcje np. w postaci płytek sensorycznych jako innowacyjny element, przeznaczony do zabaw oraz różnych form terapii. Zielona Klasa będzie miejscem dającym szansę obserwacji rozwoju roślin, zjawisk przyrodniczych a także, dzięki grom interaktywnym, beztroskich zabaw.

 

PROJEKT NR 14 - Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami.

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Projekt zakłada inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza z centralnym miejscem na placu Obrońców Warszawy. Pozostałe punkty na załączonych mapach.

OPIS: Projekt zakłada: 1) rewitalizację placu Obrońców Warszawy – odnowa zieleni, oświetlenie placu, montaż nowych elementów małej architektury. 2) Rewitalizację terenów zielonych w kilku punktach Zatorza według załączonych planów. 3) Wyposażenie rewitalizowanych miejsc w elementy edukacji wizualnej oraz elementy zabawowe. 4) Wszystkie punkty zostaną wyposażone w wygodne, estetyczne urządzenia małej architektury jak ławki, stoły, kosze. 5) Miejsca wymagające doświetlenia zostaną wyposażone w lampy solarne. Ideą całego projektu jest zastosowanie systemu łączącego wszystkie punkty stałym elementem w postaci słupków betonowych zwieńczonych metalową płytką z wytłoczonym rysunkiem o tematyce edukacyjno-poznawczej z możliwością kopiowania na papier. Stanowić to będzie stałą formę gry poznawczej dla najmłodszych odnajdujących pod okiem opiekunów kolejne punkty na Zatorzu. Zrewitalizowane obiekty połączone ideą gry poznawczej mogą zostać włączone do systemu informacji turystycznej miasta Leszna. Centralnym punktem wyjściowym, informacyjnym jak i reprezentacyjnym będzie plac Obrońców Warszawy.

UZASADNIENIE: Zgłaszane od dawna postulaty mieszkańców Zatorza odnośnie braku miejsc odpoczynku i relaksu zostaną przez przedmiotowy projekt w pełni zaspokojone. Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie na Zatorzu. Rewitalizacja terenów zielonych nierzadko zapomnianych w różnych punktach dzielnicy poprawi estetykę otoczenia a przede wszystkim pozwoli mieszkańcom na możliwość relaksacyjnej podróży przez Zatorze z możliwością zabawy, edukacji i wypoczynku. Wytyczenie tzw. PRZYSTOPEK stworzy ciekawą trasę spacerową wzbogaconą formą gry dla najmłodszych chętnych nowych doznań i atrakcji. Poszczególne punkty zmian będą fantastyczną bazą spotkań mieszkańców i konsolidacji pokoleniowej. Zrewitalizowany punkt centralny projektu plac Obrońców Warszawy może w przyszłości stanowić kolejny punkt na mapie miasta Leszna do wykorzystania w organizacji masowych miejskich imprez jak Rynki Śniadaniowe czy kina plenerowe. Oczekiwania mieszkańców Zatorza w pełni uzasadniają realizację projektu na taką skalę.

 

PROJEKT NR 15 - Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi w pasie drogowym ul. Barbary Jeziorkowskiej. 

Szacunkowy koszt: 475.635,33 zł
Status: PROJEKT DUŻY
LOKALIZACJA: Przedłużenie ul. Barbary Jeziorkowskiej od ul. Władysława Jagiełły w kierunku kościoła p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

OPIS: W ramach projektu przewiduje się dokończenie utwardzenia ul. Barbary Jeziorkowskiej poprzez wykonanie: powierzchni jezdni (679,0 m2), miejsc parkingowych (1000,0 m2), prac związanych z humusowaniem skarp oraz obsianiem skarp, oznaczenie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowy oświetlenia.

UZASADNIENIE: W wyniku realizacji projektu zostanie uporządkowana przestrzeń wokół zabudowy wielorodzinnej, handlowej, szkoły i kościoła p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Projekt poprawi nie tylko walory estetyczne tej przestrzeni ale również walory użytkowe i funkcjonalne. Zlikwiduje tym samym konieczność częstych działań interwencyjnych związanych z naprawami interwencyjnymi bieżącymi. Inwestycja będzie służyć społeczności lokalnej zamieszkującej w sąsiedztwie lokalizacji projektu korzystających z obiektów kultu religijnego, edukacyjnych jak i sportowo-rekreacyjnych.

 

PROJEKT NR 16 - Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Wnioskowany teren został oznaczony na załączonej mapce. Znajduje się przy ul. 17 Pułku Ułanów, działka nr 38/3 oraz 58/141 ark. mapy 94, 123

OPIS: Zagospodarowanie istniejącego terenu miejskiego przy ul. 17 Pułku Ułanów. Projekt przewiduje wybudowanie miejsc postojowych, drogi manewrowej w przypadku utworzenia 2 rzędów miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia. Realizacja projektu wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

UZASADNIENIE: Realizacja wnioskowanego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki wskazanego terenu. Znaczny wpływ będzie również na poprawę infrastruktury drogowej – mieszkańcy pobliskich domów borykają się z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wniosek ten jest także odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego nie uzyskali wystarczającej liczby głosów poparcia.

 

PROJEKT NR 17 - Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej)

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Status: PROJEKT MAŁY
LOKALIZACJA: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

OPIS: Wprowadzone zmiany do projektu: przedstawiono kosztorys. Opis: Boisko do siatkówki (podłoże z trawy syntetycznej) o wymiarach 22 x 12 m, dwa boiska do siatkówki plażowej, linie boiska do siatkówki plażowej z siatki polipropylenowej o szerokości 5 cm, trybuny 3 rzędowe na 76 miejsc, słupki aluminiowe 80x80 do siatkówki plazowej, cztery tuleje montażowe do siatkówki plażowej, słupki do siatkówki aliminiowe, tuleje montażowe do siatkówki, siatka do siatkówki teningowa wzmocniona, koszty projektowe.

UZASADNIENIE: Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie z ponad 100-letnią tradycją. Młodzież w naszej szkole kształci się w wielu specjalizacjach. Obecnie uczęszcza do niej 800 uczniów. Duża część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się poza salą gimnastyczną. Kompleks boisk do siatkówki poprawi jakość tych zajęć. Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa boisk przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jej funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Uwzględniając brak tego typu infrastruktury sportowej w centrum miasta przewidujemy szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci i młodzież, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Budowa boisk w centrum miasta uatrakcyjni teren szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców miasta Leszna.

Pliki do pobrania:
Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-05-07 13:20:17
0 Koszyk