Graficzny nagłówek podstrony
Organizacja ruchu 23 czerwca 2017

Zmiana organizacji ruchu na Zatorzu

Zdjęcie, Zmiana organizacji ruchu na Zatorzu

W związku z petycją mieszkańców ul. Łanowej z dnia 25.05.2016r. oraz koniecznością uporządkowania istniejącego oznakowania pionowego w dzielnicy Zatorze (od ul. Szybowników i ul. Dożynkowej do terenów PKP w granicach administracyjnych miasta Leszna) Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że od dnia 1 lipca zmieniona zostanie docelowa organizacja ruchu na ww. obszarze.

Wszystkie ulice dzielnicy Zatorze - od ul. Szybowników i ul. Dożynkowej do terenów PKP w granicach administracyjnych miasta Leszna - znajdą się w strefie ograniczonej prędkości, w której obowiązywać będzie zakaz przekraczania prędkości 30 kilometrów na godzinę i wszystkie skrzyżowania będą równorzędne.

Na ul. Łanowej zdemontowane zostaną wyspowe progi zwalniające. Zamiast nich zostaną ustawione szykany, które wymuszają powolną jazdę pojazdów samochodowych.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-09-01 07:50:27
0 Koszyk