Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 06 sierpnia 2020

Zielony mural przy ulicy Królowej Jadwigi

Zdjęcie, Zielony mural przy ulicy Królowej Jadwigi

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Zielony mural przy ulicy Królowej Jadwigi 

Obszar wnioskowanych działań:

Rewitalizacja

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców  

Opis zadania:

Zadanie polega na wymalowaniu muralu na ścianie zewnetrznej budynku gospodarczego na posesji przy Placu Komeńskiego 2 wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.  Mural swoim charakterem nawiązuje do historycznej furty śmierci, jaka znajdowała się niegdyś w okolicach ulic Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego, którędy to przebiegały fortyfikacje miejskie. Jego autorką jest Anna Szejdewik (Coxie), która w 2016 roku wykonała murale "Dąbrówka" oraz "Rycerz Wieniawita z turami" znajdujące się na budynkach przy ulicy Wałowej w Lesznie.  Zadanie zakłada także aranżację zieleni znajdującej się bezpośrednio przed budynkiem, a także umieszczenie tablicy informacyjnej, dotyczącej historii bramy.

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa estetyki zaniedbanego zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Pl. Komeńskiego, zagospodarowanie terenu zielonego i przypomnienie mieszkańcom Leszna dawnego detalu architektonicznego. 

Całkowity planowany koszt zadania:

9 800,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

nie dotyczy 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

2 900,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

6 800,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 12:05:28
0 Koszyk