Graficzny nagłówek podstrony

Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury

Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
LOKALIZACJA: Budowa boiska na ul. Bojanowskiego, Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na ul. Siewnej, prace ogrodnicze na placu Obrońców Warszawy
OPIS: Projekt zakłada budowę boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytami na ulicy Bojanowskiego. Przy boisku będzie postawione 6 ławek i 2 kosze na śmieci. Na terenie działki 535/2 przy ulicy Siewnej planowane jest umieszczenie urządzeń siłowni zewnętrznej do użytku mieszkańców, którzy wytypowali właściwe ich zdaniem urządzenia. Plac Obrońców Warszawy dzięki nasadzeniom nowych, odpowiednio dobranych roślin i krzewów ozdobnych ma stać się miejscem spacerów i być ozdobą dzielnicy. Projekt budowlany boiska wraz z nadzorem technicznym zostanie wykonany nieodpłatnie. 

Aktualizacja 1 grudnia 2021:

Ogłoszono przetarg na zadanie: "Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ul. Andrzeja Krzyckiego”

https://platformazakupowa.pl

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk