Graficzny nagłówek podstrony

Zatorze stawia na sport

Szacunkowy koszt: 699.800,00 zł
LOKALIZACJA: ul. Siewna, ul. Reja od nr 57 do nr 85, ul. Lubuska od ul Wolińskiej do ul. Miśnieńskiej
OPIS: Projekt zakłada budowę dwu-funkcyjnego boiska przy ulicy Siewnej na działce nr 535/2. Boisko o wymiarach 18 x 36 m będzie służyło do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę. Zamontowane zostaną bramki o wymiarach do piłki ręcznej oraz kosze nad bramkami. Planowana jest sztuczna nawierzchnia z pianki poliuretanowej lub krótko ciętej sztucznej trawy. Teren zostanie oświetlony 4 lampami parkowymi podłączonymi do sieci miejskiej. Na terenie inwestycji powstaną chodniki o łącznej powierzchni 300m2. Postawione zostaną ławki oraz stojaki rowerowe. Projekt zakłada również remont chodników na ulicy Reja od posesji nr 57 do posesji nr 85 oraz na ulicy Lubuskiej po prawej stronie od ulicy Wolińskiej do ulicy Miśnieńskiej. 

AKTUALIZACJA:

Siewna - boisko

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk