Graficzny nagłówek podstrony

Zasady konkursu

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie w wysokości:

I nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej - 10 000,00 zł brutto

II nagroda – 7 000,00 zł brutto

III nagroda – 4 000,00 zł brutto

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej do dnia 14 lipca 2016r., do godz. 14:00. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do udziału w konkursie składają prace konkursowe do dnia 12 września 2016 r., do godz. 14:00 

Szczegółowe informacje o konkursie

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk