Graficzny nagłówek podstrony

Zapytanie ofertowe 5

Do wszystkich zainteresowanych,

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. 17 Stycznia w Lesznie.

Ofertę cenową wraz z załącznikami (wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są poniżej) na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk