Graficzny nagłówek podstrony

Zapytanie ofertowe

Do wszystkich zainteresowanych


Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na ulicach: Brata Alberta, Wita Stwosza i Grunwaldzkiej w ramach projektu pn. „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne”.

Ofertę cenową wraz z załącznikami (wszystkie niezbędne dokumenty dostępne poniżej, w plikach do pobrania) na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk