Graficzny nagłówek podstrony

Zapytanie ofertowe ZS nr4

UWAGA !

Zamawiający w dniu 13.11.2020 r. zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie (64-100) informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zamieściło zapytania ofertowe dla zadania pn.: "Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”.
Termin i miejsce składania ofert: do 06.11.2020 r. godz. 10 :00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.11.2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

  1. Sandra Kajoch, tel. 65 520 62 68,
  2. Agnieszka Bożyk, tel. 65 520 62 68,

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk