Graficzny nagłówek podstrony

Zapytanie ofertowe 2

Do wszystkich zainteresowanych,

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”.

Ofertę cenową wraz z załącznikami (wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są poniżej) na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk