Graficzny nagłówek podstrony

Zapytanie ofertowe

Do wszystkich zainteresowanych

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: Realizacja kampanii promocyjnej, której głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Ofertę cenową wraz z załącznikami (wszystkie niezbędne dokumenty dostępne poniżej, w plikach do pobrania) na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2019 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.


W dniu 15.04.2019 roku zamieszczony został zestaw pytań i odpowiedzi wraz z modyfikacją zapytania ofertowego.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 19.04.2019 r.

W dniu 27 kwietnia 2019 r. Zamawiającyzamieścił notatkę służbową z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk