Graficzny nagłówek podstrony

Zapytania ofertowe PM nr 7 -Etap 1

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie (64-100) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r.  zamieściło zapytania ofertowe dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap I" na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego dla następujących branż:

1. konstrukcyjno-budowlana,

2. sanitarna,

3. elektryczna.

Termin i miejsce składania ofert: do 21.04.2017 r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. : Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.

Termin i miejsce otwrcia ofert: 21.04.2017 r. godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno. 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1. Małgorzata Łakomy, tel. 65 520 62 16,

2. Bernadeta Szalewska-Konieczna, tel. 65 520 62 68,

3. Sandra Kajoch, tel. 65 520 62 68

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk