Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 09 marca 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat FIO 2018

Zdjęcie, Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat FIO 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz możliwości nawiązania partnerstwa z Urzędem Miasta Leszna.

Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Jeśli szukacie Państwo źródeł finansowania na realizację swoich pomysłów warto skorzystać z Programu FIO. Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu. Nie ma obowiązkowego  wkładu własnego w tym roku w programie.

Chcemy Państwu zaprezentować program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO jest to krajowy program ogłoszony przez Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz omówić zasady nawiązania partnerstwa z Urzędem Miasta Leszna.

Ważne!!! Przy ocenie projektów za partnerstwo mogą Państwo uzyskać dodatkowe 20 pkt, dlatego jako samorząd jesteśmy otwarci na zawarcie z organizacjami partnerstwa projektowego i wspólną z Państwem realizację projektów.

Spotkanie odbędzie się 12 marca (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia  zwykłe,
 • jednostki  terenowe  stowarzyszeń  posiadające  osobowość  prawną,
 • związki  stowarzyszeń,  fundacje,  kółka  rolnicze,  cechy  rzemieślnicze, izby  rzemieślnicze,  izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki  akcyjne  i  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  kluby  sportowe

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  o sporcie.

 

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 1. Priorytet Małe inicjatywy;
 2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
 3. Priorytet Aktywni obywatele;
 4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Wysokość wnioskowanej dotacji:

 • w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
 • w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Szczegółowe  informacje przekazane Państwu zostaną  podczas spotkania, na które serdecznie zapraszamy

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-13 08:21:54
0 Koszyk