Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki drugiego etapu weryfikacji

W regulaminowym terminie zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 33 wnioski. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego po dwukrotnej weryfikacji uznała, że trzy wnioski nie spełniają zapisów regulaminu. Ostatecznie zatem pod głosowanie mieszkańców oddajemy 30 zadań. Ich lista wraz z numerami nadanymi w drodze losowania znajduje się poniżej w plikach do pobrania. Znajduje sie tam także zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna ustalające wzór karty do głosowania jak i sama karta do głosowania.

Głosowanie na projekty potrwa od 29 marca do 12 kwietnia 2017r. Wypełnioną czytelnie kartę do głosowania w tym terminie należy dostarczyć:

  • listownie - na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski” (liczy się data stempla pocztowego)
  • pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: budzetobywatelski@leszno.pl wyłącznie w formacie PDF
  • lub złożyć osobiście - w urnie wyborczej w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15 w Lesznie.

Wypełnione karty do głosowania przekazane po 12 kwietnia 2017 roku nie będą procedowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-03-28 15:11:34
0 Koszyk