Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki drugiego etapu weryfikacji

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Komisja w ramach drugiego etapu weryfikacji ostatecznie zweryfikowała złożone projekty, które wpłynęły do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym.

Zgodnie z Regulaminem z zadań oznaczonych jako „przyjęte” utworzona została końcowa lista projektów (z wyszczególnieniem na projektu małe i projekty duże), które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Projektom nadane zostały numery w drodze losowania, których dokonała Komisja. Natomiast z zadań oznaczonych jako „odrzucone” utworzona została końcowa lista projektów, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i nie będą podlegać pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie zostanie przeprowadzone od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 10 maja 2018 roku. Karta do głosowania zostanie opublikowana najpóźniej przeddzień rozpoczęcia wyboru projektów przez mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy wyniki drugiego etapu weryfikacji:

  • PROJEKTY OZNACZONE JAKO „PRZYJĘTY” – przeszedł pomyśle weryfikację i zostanie poddany pod głosowanie,
  • PROJEKTY OZNACZONE JAKO „ODRZUCONY” – przeszedł negatywnie weryfikację i nie zostanie poddany pod głosowanie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@leszno.pl.


 

LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANA JAKO MAŁE

LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANA JAKO DUŻE

 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-04-24 15:29:26
0 Koszyk