Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki pierwszego etapu weryfikacji

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna wpłynęło 27 projektów, z czego 7 przeszło pomyślę weryfikację, 5 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych a 15 zostało skierowanych do wyjaśnienia. 

Zgodnie z Regulaminem BO2018 przedstawiamy wyniki pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych projektów:

  • PROJEKTY OZNACZONE JAKO „PRZYJĘTY” – przeszedł pomyśle weryfikację,
  • PROJEKTY OZNACZONE JAKO „ODRZUCONY” – przeszedł negatywnie weryfikację,
  • PROJEKTY OZNACZONE JAKO „WYMAGANA KOREKTA PROJEKTU / WYJAŚNIENIA” - w przypadku stwierdzenia, że podczas weryfikacji złożony formularz nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji albo przekracza maksymalną wartość dostępną dla pojedynczego projektu, Pełnomocnik zgłaszających projekt zostanie niezwłocznie poinformowany (pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji. Zawiadomienie Pełnomocnika nastąpi nie później niż do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Pełnomocnik zgłaszających ma czas najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 roku na dokonanie stosownej korekty zgłoszonego projektu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie. Należy tego dokonać na specjalnych formularzach, które publikujemy u dołu strony.

Przypominamy, że do ingerowania w merytoryczny zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym w zakresie zmiany miejsca realizacji lub łączenie z innymi projektami jest uprawiony Pełnomocnik zgłaszających dany projekt.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@leszno.pl.

 


 

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH JAKO MAŁE

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH JAKO DUŻE

 

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-04-11 07:58:48
0 Koszyk